Rest Api registrite loetelu

Allikas: Excellent || Opendoc
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Registri kood (tõlge EST) Vana registri nimi (omane TXT eksportidele, ära kasuta XMLis) Kommentaar
AccVc (Kontod) konto5
OTVc (Objektitüübid) ot
AutVc (Automaatlausendid) auto
StockTakeVc (Inventuurid) StockTakeVc
PRVc (Projektid) pr3
SHVc (Lähetused) ship1
PackTypeVc (Pakendi tüübid) PackTypeVc
ObjVc (Objektid) obj3
OneFunctionVc (OneFunctionVc) OneFunctionVc
EGVc (Töötajate klassid) medarbettyp
ItemStatusVc (Artikli hetkeseisu abiregister) ItemStatusVc2
ARVc (Müügireskontro abiregister) ARVc Abiregister
ARPayVc (Avatud ettemaksu MR) ARPayVc Abiregister
ARPayHistVc (Ettemaksud AR) ARPayHistVc (ettemaksude ajalugu) Abiregister
ARInstallVc (Osamaksed) ARInstallVc
ARInstallHistVc (Osamaksete ajalugu) ARInstallHistVc
APVc (Ostureskontro abiregister) APVc Abiregister
APPayVc (Avatud ettemaks OR) APPayVc Abiregister
APPayHistVc (Ettemaksud AP) APPayHistVc Abiregister
APInstallVc (Ettemaksud OR) APInstallVc
VEVc (Tarnijad (vana register)) ve2
ITVc (Artikliklassid) ITVc2
LocalITVc (LocalITVc) LocalITVc
BFVc (Eelarvevõtmed) BFVc
ERVc (Valuutakursid) er2
BaseERVc (Baasvaluuta kursid) BaseERVc2
PIVc (Ostuartiklid) pi2
PDVc (Tasumistingimused) pd3
IPVc (Laekumised) IPVc
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
SMVc (Simulations) SMVc
VIVc (Ostuarved) VIVc5
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
OPVc (Tasumised) OPVc
PUVc (Laosissetulekud) purchase2
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
CUVc (Kontaktid) cu5
FBVc (Algsaldod) fb1
Bud1Vc (Eelarved) budg1v3
Bud2Vc (Eelarveparandused) budg2v3
TRVc (Kanded) TRVc1
CLInVc (Kassasissetulekuorderid) CLInVc
CLOutVc (Kassaväljaminekuorderid) CLOutVc
CLCorspVc (Korrespondeerumisviisid) clcorsp
OPPVc (OPPVc) OPPVc Abiregister
SPLVc (SPLVc) SPLVc
ItemHistVc (Artikli ajaloo abiregister) ItemHistVc2
TempStockVc (Ajutine ladu) TempStockVc Abiregister
USRowVc (USRowVc) USRowVc Abiregister
CuAccVc (Kliendikontod) cuacc
IntVc (Intressikoodid) int
IRVc (Intressitingimused) ir
TSVc (Ajatabelid) TimeSheets2
StyleVc (Stiilid) styles2
POVc (Ostutellimused) POVc2
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
POQTVc (Ostupakkumised) POQTVc
PLDefVc (Hinnakirjad) pldef2
AutSimPerVc (Periodiseerimise mudelid) AutSimPerVc
ProdVc (Tootmised) ProdVc
ProdOrderVc (Tootmistellimused) ProdOrderVc
ProdItemVc (Tootmisartikli alternatiivid) ProdItemVc
MachineHoursVc (Masinate kasutamisajad) MachineHoursVc2
ProdClassVc (Tootmise klassid) prodclass
LocationVc (Laod) location2
DepVc (Osakonnad) dep
CCatVc (Kliendiklassid) CCatVc2
TBPFormVc (Projektiarvestuse hinnavalemid) TBPFormVc
TBPLDefVc (Projektiarvestuse hinnakirjad) TBPLDefVc
TimeClassVc (Ajaklassid) TimeClassVc
PFormVc (Hinnavalemid) pform2
StaffVc (Kogusehinnaalandused) staff2
RebVc (Hinnaalandusmaatriksid) reb2
TIVc (Artikkel/töötajaklass hinnad) timeitem
TJGIVc (Töötajaklass/artikkel hinnad) TJGIVc
CountryVc (Riigid) country
PBVc (PBVc) costbud Abiregister
TBVc (TBVc) timebud Abiregister
PErsVc (PErsVc) PErsVc Abiregister
CDVc (Kliendi hinnaalandused) custdisc2
VGVc (Tarnijate klassid) vg
DelAddrVc (Lähetusaadressid) DelAddrVc2
IVVc (Arved) IVVc3
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
EDIIVVc (EDIIVVc) EDIIVVc2
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
ORVc (Tellimused) ORVc3
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
EDIORVc (EDIORVc) EDIORVc
VARSubsetsVc (Teisendite grupid) VARSubsetsVc3
VARMasksVc (Teisendite klasside grupid) VARMasksVc3
BarcodeVc (Vöötkoodid) BarcodeVc2
INVc (Artiklid) artikel5
LocalINVc (LocalINVc) LocalINVc2 Abiregister
CustomsVc (CustomsVc) CustomsVc
CalcChargeVc (CalcChargeVc) CalcChargeVc
CommodityVc (CommodityVc) CommodityVc
CommDealVc (CommDealVc) CommDealVc
CertificateVc (CertificateVc) CertificateVc
VYKeyVc (VYKeyVc) VYKeyVc
ChargesVc (ChargesVc) ChargesVc
CustomsERVc (CustomsERVc) CustomsERVc
BankVc (Pangad) bank2
ActTypeGrVc (Tegevuste tüüpide klassid) ActTypeGrVc
ActTypeVc (Tegevuste tüübid) acttype
ActStateVc (ActStateVc) ActStateVc
ActSeqVc (Järgnevad tegevused) ActSeqVc
ActExportVc (ActExportVc) ActExportVc
TextTypeVc (Tegevuste tekstitüübid) texttype
CClassVc (Kontakti klassifikaatorid) cclass
CTypeVc (Klassifikaatorite tüübid) ctype
BatchTextVc (Partiitekstid) batchtext
QualConVc (Partii kvaliteedikontroll) QualConVc2
BatchStatusVc (Partii hetkeseis) BatchStatusVc
StockMovVc (Laoliikumised) stockmov1
SerBalVc (Seerianumbri abiregister) SerBalVc Abiregister
XSVc (XS) xs
XSrsVc (XSrs) XSrsVc
CPMVc (Arvutusvalemid) cpm2
COVc (Lepingud) co1
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
CQVc (Lepingupakkumised) CQVc
COCQStatVc (Lepingute hetkeseis) COCQStatVc
INSerCOVc (INSerCOVc) INSerCOVc Abiregister
ExpVc (Kulutused) exp1
PPVc (Väljamaksed) pp2
WRVc (WRVc) windows2
ContactVc (Kontaktisikud) contact1
TargTimeVc (Prognoositud aeg) TargTimeVc
StdPeriodVc (Kopeeritavad perioodid) StdPeriodVc
ObjStatVc (ObjStatVc) ObjStatVc Abiregister
ATVc (ATVc) ATVc
DprModVc (Amortisatsiooni mudelid) DprModVc1
ShipDealVc (Lähetustingimused) shipdeal3
DMVc (Lähetusviisid) dm3
UnitVc (Ühikud) enhet3
RecVc (Retseptid) rec1
OrderClassVc (Tellimuste klassid) orderclass2
HazLevVc (HazLevVc) HazLevVc
QTVc (Pakkumised) QTVc
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
OLEDocVc (OLEDocVc) OLEDocVc
LetVc (Kliendikirjad) LetVc2
LTxtVc (Standardtekstid) LTxtVc
CustPSVc (Info 'Kliendi hetkeseisu' aruandes) CustPSVc
LangNrVc (Summad sõnadega) LangNrVc
AccTransVc (Kontosaldode ülekanded) AccTransVc
AccPeriodVc (AccPeriodVc) AccPeriodVc
RMVc (RMVc) RMVc
DNMVc (Päevad ja kuud) DNMVc
BHollVc (Riiklikud pühad) BHollVc
BHollCustVc (BHollCustVc) BHollCustVc
SpecDayVc (Erilised päevad) SpecDayVc
CurncyCodeVc (Valuutad) CurncyCodeVc3
FormDefVc (Dokumendimallide kirjeldused) FormDefVc2
SDVc (Laomahakandmised) sd
TBIVVc (Projektikanded) tbiv
TBBUVc (Projektieelarved) tbbu
BUQTVc (BUQTVc) BUQTVc
QBVc (QBVc) QBVc
PurOptVc (PurOptVc) PurOptVc
SWAPVc (SWAPVc) SWAPVc
PRPOINVc (PRPOINVc) PRPOINVc Abiregister
BPCVc (Baashinna muutused) BPCVc
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
PRSOINVc (PRSOINVc) PRSOINVc Abiregister
IntORVc (Sisetellimused) IntORVc
IntORClassVc (IntORClassVc) IntORClassVc
BankRecVc (BankRecVc) BankRecVc Abiregister
SVOVc (Teenindustellimused) SVOVc
WOVc (Töökäsud) WOVc
WSVc (Töölehed) WSVc2
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
PBXConnectionVc (PBX ühendused) PBXConnectionVc
StandProblemVc (Tüüpprobleemid) StandProblemVc
SVOSerVc (Tuntud seerianumbrid) SVOSerVc2
SVOSerHistVc (SVOSerHistVc) SVOSerHistVc Abiregister
SVOTextVc (Seerianumbri tekstid) SVOTextVc
SVGMVc (Teeninduslao kanded) SVGMVc
RetVc (Tagastatud kaubad) RetVc
ArchiveVc (Arhiivid) ArchiveVc
ConfAccVc (Konverentside kasutajagrupid) ConfAccVc2
ConfPresVc (Tutvustused) ConfPresVc
SMSLocVc (Kohalikud sõnumid) SMSLocVc
ChatFilterVc (ChatFilterVc) ChatFilterVc
NotepadVc (Märkmed) NotepadVc
DBLogVc (DBLogVc) DBLogVc
EmailAliasVc (E-mail aliased) EmailAliasVc
UserEventVc (UserEventVc) UserEventVc
WSIVVc (Töölehe kanded) WSIVVc
CheckVc (CheckVc) CheckVc
OrdenChqVc (OrdenChqVc) OrdenChqVc
OwnCheckVc (OwnCheckVc) OwnCheckVc
CreditCardVc (Krediitkaardid) CreditCardVc
NewCreditCardVc (NewCreditCardVc) NewCreditCardVc
ReplItemsVc (Asendatud artiklid) ReplItemsVc
ResClasVc (Ressursiklassifikaatorid) ResClasVc
ResTypeVc (Ressursitüübid) ResTypeVc
ResCatVc (ResCatVc) ResCatVc
ResLocVc (Ressursside asukohad) ResLocVc
ItemTypeVc (ItemTypeVc) ItemTypeVc
ResourceStatusVc (Ressursistaatused) ResourceStatusVc
ResVc (Ressursid) ResVc2
JobVc (Reserveeringud) Job2
ResAvVc (ResAvVc) ResAvVc3
PlKeyVc (PlKeyVc) PlKeyVc
CashPrSetVc (Tsekiprinterid) CashPrSetVc2
EscSeqVc (ESC koodid) EscSeqVc
DeductVc (DeductVc) DeductVc
SourceVc (Tootjad/Importijad) SourceVc
CompItemVc (Vaikimisi kasutatavad artiklid) CompItemVc
WeigAvVc (Kaalutud keskmine) WeigAvVc
ClearDVc (ClearDVc) ClearDVc
ResExistVc (Ressursside olemasolu) ResExistVc
ShopBaskVc (ShopBaskVc) ShopBaskVc
CashierBalVc (Kassajääk) CashierBalVc2
OwnerPrcVc (Osaluse %) OwnerPrcVc
AT2Vc (Põhivarakategooriad) AT2Vc
AT2GroupVc (AT2GroupVc) AT2GroupVc
AT2RevVc (Ümberhindluse faktorid) AT2RevVc
AT2PUVc (AT2PUVc) AT2PUVc
AT2UnitVc (Põhivarad) AT2UnitVc
ATCoeffVc (Inflatsiooni koefitsiendid) ATCoeffVc
AT2MovVc (AT2MovVc) AT2MovVc
AT2RespVc (AT2RespVc) AT2RespVc
AT2WrofVc (Põhivaramahakandmised) AT2WrofVc
AT2DprVc (Põhivaraümberhindlused) AT2DprVc
AT2RevListVc (Ümberhindluse nimekirjad) AT2RevListVc
InvBalVc (InvBalVc) InvBalVc Abiregister
InvrsVc (Asset History Support Register) InvrsVc Abiregister
AT2TakeVc (Põhivara seis) AT2TakeVc
AT2TransVc (Põhivarakanded) AT2TransVc
RetPUVc (Tag. kaubad tarnijale) RetPUVc
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
ActionVc (ActionVc) ActionVc
InstallmentVc (Osalised maksed) InstallmentVc
POCQStatVc (POCQStatVc) POCQStatVc
TenderVc (TenderVc) TenderVc
POrderClassVc (Ostutellimuste klassid) POrderClassVc
ResComVc (ResComVc) ResComVc
ConciergeVc (ConciergeVc) ConciergeVc
TelCallsVc (TelCallsVc) TelCallsVc
CallTypeVc (CallTypeVc) CallTypeVc
CallRegTypeVc (CallRegTypeVc) CallRegTypeVc
RestAccVc (Restoranitellimused) RestAccVc3
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
RestITVc (Restoranitellimuse artikligrupid) RestITVc
CUCODefValVc (Lepingu vaikimisi väärtused) CUCODefValVc
RenewCOVc (Uuenda lepingud) RenewCOVc
COIVVc (COIVVc) COIVVc
ZIPVc (ZIPVc) ZIPVc
PosVc (Asukohad) PosVc
WebHTMLVc (WebHTMLVc) WebHTMLVc
WebSubVc (WebSubVc) WebSubVc
WebFreightVc (WebFreightVc) WebFreightVc
WebPagesVc (WebPagesVc) WebPagesVc
ConfAliasVc (ConfAliasVc) ConfAliasVc
WebParamConvVc (WebParamConvVc) WebParamConvVc
DanTRVc (DanTRVc) DanTRVc
DanTRSetVc (DanTRSetVc) DanTRSetVc
TaxRepVc (Maksuaruanded) TaxRepVc
BonusDefVc (BonusDefVc) BonusDefVc
ProfileVc (Külalised (vana register)) ProfileVc
CouponVc (Krediitkaardi tsekid) CouponVc2
ResUsageVc (ResUsageVc) ResUsageVc
JobPriceVc (JobPriceVc) JobPriceVc2
CredCardTypeVc (Krediitkaardi tüübid) credcardtype1
CoupLoteVc (CoupLoteVc) CoupLoteVc
CouponConVc (CouponConVc) CouponConVc
ResMesVc (ResMesVc) ResMesVc
ResArtCodeVc (Arveartiklid) ResArtCodeVc2
GuestrsVc (GuestrsVc) GuestrsVc Abiregister
JobResTypeMtrxVc (JobResTypeMtrxVc) JobResTypeMtrxVc Abiregister
POCOVc (Ostulepingud) POCOVc
StExValVc (StExValVc) StExValVc
ExtraCostVc (ExtraCostVc) ExtraCostVc
POCOCostVc (POCOCostVc) POCOCostVc
VEPSVc (Info 'Tarnija hetkeseisu' aruandes) VEPSVc
SalesGroupVc (Müügigrupid) SalesGroupVc
MinPerLocVc (Artikli minimaaltase) MinPerLocVc
RestStatrsVc (RestStatrsVc) RestStatrsVc Abiregister
ChqDepVc (ChqDepVc) ChqDepVc
QtyConvVc (QtyConvVc) QtyConvVc Abiregister
ItemPriceVc (ItemPriceVc) ItemPriceVc
ConfSignVc (Allkirjad) ConfSignVc
WayListVc (Sõidulehed) WayListVc
WLCarVc (Autod) WLCarVc
WLDistVc (Vahemaad) WLDistVc
WLPurposeVc (Eesmärgid) WLPurposeVc
WebDisplayVc (Veebiesitused) WebDisplayVc
MachineCashVc (Tsekiprinter/terminal tekstid) MachineCashVc
CLInIVVc (CLInIVVc) CLInIVVc
CLOutVIVc (CLOutVIVc) CLOutVIVc
VEBalVc (VEBalVc) VEBalVc
CUBalVc (CUBalVc) CUBalVc
ACShortVc (Kontode lühikoodid) ACShortVc
VATIVVc (VATIVVc) VATIVVc
VATVIVc (VATVIVc) VATVIVc
WebMenuVc (WebMenuVc) WebMenuVc
INEffVc (Artiklite efektiivsus) INEffVc
NeighbourHoodVc (NeighbourHoodVc) NeighbourHoodVc2
ExcurGroupVc (ExcurGroupVc) ExcurGroupVc
ExcurTypeVc (ExcurTypeVc) ExcurTypeVc
ExcursionVc (ExcursionVc) ExcursionVc
EventPlaceVc (EventPlaceVc) EventPlaceVc
ExcursionrsVc (ExcursionrsVc) ExcursionrsVc Abiregister
ResEventTypeVc (ResEventTypeVc) ResEventTypeVc
ResEventTypersVc (ResEventTypersVc) ResEventTypersVc Abiregister
PLProgramVc (PLProgramVc) PLProgramVc
VehicleVc (VehicleVc) VehicleVc
RouteVc (RouteVc) RouteVc
KmCountVc (KmCountVc) KmCountVc
ReqTranfVc (ReqTranfVc) ReqTranfVc
ProgFollowUpsVc (ProgFollowUpsVc) ProgFollowUpsVc
FollowUpVc (FollowUpVc) FollowUpVc
RentINVc (RentINVc) RentINVc
RentITVc (RentITVc) RentITVc
InternMovVc (InternMovVc) InternMovVc
CollectionVc (CollectionVc) CollectionVc
OffHireVc (OffHireVc) OffHireVc
INTransferVc (INTransferVc) INTransferVc
DispatchVc (DispatchVc) DispatchVc
AuthCustVc (AuthCustVc) AuthCustVc
CustRentStatVc (CustRentStatVc) CustRentStatVc Abiregister
AgreementVc (AgreementVc) AgreementVc
RentQTVc (RentQTVc) RentQTVc
SiteVc (SiteVc) SiteVc
RentalPriceListsVc (RentalPriceListsVc) RentalPriceListsVc
RentResBookVc (RentResBookVc) RentResBookVc Abiregister
AgreeStatusVc (AgreeStatusVc) AgreeStatusVc
AgreeTypeVc (AgreeTypeVc) AgreeTypeVc2
AdvPriceTemplVc (AdvPriceTemplVc) AdvPriceTemplVc
AdvPriceRecVc (AdvPriceRecVc) AdvPriceRecVc
RentPriceListVc (RentPriceListVc) RentPriceListVc
IntINrsVc (IntINrsVc) IntINrsVc Abiregister
IntISVc (Artikli siselao hetkeseisu abiregister) IntISVc Abiregister
IntSerBalVc (IntSerBalVc) IntSerBalVc Abiregister
RentChrgVc (Lepingutasud) RentChrgVc
LateCostVc (LateCostVc) LateCostVc
UnOKedVc (UnOKedVc) UnOKedVc
StockUsedVc (StockUsedVc) StockUsedVc
InStockVc (InStockVc) InStockVc
FEIVVc (FEIVVc) FEIVVc
FEVIVc (FEVIVc) FEVIVc
SVCVc (Teeninduslepingud) SVCVc
WebTextVc (Veebitekstid) webtext1
GuestObserVc (GuestObserVc) GuestObserVc
RepItemsVc (RepItemsVc) RepItemsVc
DefJobCustVc (DefJobCustVc) DefJobCustVc
DIVc (Artikli klassifikaatorid) DIVc2
PLVc (Hinnad) pl2
LocalPLVc (LocalPLVc) LocalPLVc Abiregister
PLQVc (Koguseale hinnad) PLQVc2
AgentRoomVc (AgentRoomVc) AgentRoomVc
TelDayMatrixVc (TelDayMatrixVc) TelDayMatrixVc
TelPersCodesVc (TelPersCodesVc) TelPersCodesVc
TelCityVc (TelCityVc) TelCityVc
TelCntyVc (TelCntyVc) TelCntyVc
TelPriceStrucVc (TelPriceStrucVc) TelPriceStrucVc
TelExtGroupVc (TelExtGroupVc) TelExtGroupVc
TelEGroupVc (TelEGroupVc) TelEGroupVc
TelTrunkGroupVc (TelTrunkGroupVc) TelTrunkGroupVc
TelTGroupVc (TelTGroupVc) TelTGroupVc
TelTrunkVc (TelTrunkVc) TelTrunkVc
PrelPUVc (PrelPUVc) PrelPUVc
AT2UnitHistVc (AT2UnitHistVc) AT2UnitHistVc
RestBookingVc (RestBookingVc) RestBookingVc2
RestBookTypeVc (RestBookTypeVc) RestBookTypeVc2
HOBMakeVc (HOBMakeVc) HOBMakeVc
OBTypeVc (OBTypeVc) OBTypeVc
DrawerVc (Kassasahtlid) DrawerVc2
POSEventVc (POSEventVc) POSEventVc2
POSBalanceVc (POSBalanceVc) POSBalanceVc2
CashVc (Sularahatehingud) CashVc2
INProgVc (INProgVc) INProgVc
PrelORPUStockVc (PrelORPUStockVc) PrelORPUStockVc
PrelStockVc (PrelStockVc) PrelStockVc
ORProgVc (ORProgVc) ORProgVc
VarMatrxEntryVc (VarMatrxEntryVc) VarMatrxEntryVc
VMHeadVc (VMHeadVc) VMHeadVc
AutoReplyListVc (AutoReplyListVc) AutoReplyListVc
GCTypeVc (Kinkekaardi tüüp) GCTypeVc
GCVc (Väljastatud kinkekaardid) GCVc2
GCSVc (Müüdud kinkekaardid) GCSVc2
GCRVc (Saadud kinkekaardid) GCRVc3
MailFilterVc (MailFilterVc) MailFilterVc
LocAreaVc (LocAreaVc) LocAreaVc
IncExpBookVc (Tulude ja kulude andmik) IncExpBookVc
SoftFVc (SoftFVc) SoftFVc Abiregister
ForkLiftQueVc (ForkLiftQueVc) ForkLiftQueVc
ForkLiftVc (ForkLiftVc) ForkLiftVc
MailFolderVc (MailFolderVc) MailFolderVc
PerfLogVc (PerfLogVc) PerfLogVc
ROHisVc (ROHisVc) ROHisVc Abiregister
ROHis2Vc (ROHis2Vc) ROHis2Vc Abiregister
HCVc (HCVc) HCVc
HCatVc (HCatVc) HCatVc
ForecastUserVc (Kuuprognoosid) ForecastUserVc
ResultUserVc (Kuutulemused) ResultUserVc
AccElimVc (Automaatne konto eemaldamine) AccElimVc
IntIVVc (IntIVVc) IntIVVc
WebItemListVc (WebItemListVc) WebItemListVc
CostUserVc (Isikute kulu) CostUserVc
AcceptGroupVc (AcceptGroupVc) AcceptGroupVc
AcceptanceVc (AcceptanceVc) AcceptanceVc
ReconCodeVc (ReconCodeVc) ReconCodeVc
FreightCompanyVc (Transpordifirmad) FreightCompanyVc
ItemStatUserVc (Artikli hetkeseisu seadistus) ItemStatUserVc
UIReportVc (Aruanded kasutajaliideses) UIReportVc
VarianceStatusVc (Price Variance) VarianceStatusVc
DurationVc (Laoliikumise kestvus) DurationVc
PersColVc (E-maili nimekirjad) PersColVc
PersColListVc (PersColListVc) PersColListVc
HTSEPaymentVc (HT E-tasumine) HTSEPaymentVc
EPaymentQueVc (E-tasumiste järjekord) EPaymentQueVc
EInvoiceQueVc (E-arvete järjekord) EInvoiceQueVc
ERecordStatusVc (E-kirje hetkeseisud) ERecordStatusVc
HTSCUVc (HT Ettevõtted) HTSCUVc
HTSQueVc (HTSQueVc) HTSQueVc
ServCUVc (ServCUVc) ServCUVc
HTSIVVc (Saadetavad E-arved) HTSIVVc
LocalMachineSPVc (Jadapordiprinter) LocalMachineSPVc
WebServiceVc (Teenused) WebServiceVc
WebServiceServerVc (Teenuse serverid) WebServiceServerVc
SharesVc (Aktsiate sertifikaadid) SharesVc
SharesSellVc (Müüdavad aktsiad) SharesSellVc
SharesBuyVc (Ostetavad aktsiad) SharesBuyVc
SharesTranVc (Aktsiate ülekanded) SharesTranVc
SharesCertHistVc (SharesCertHistVc) SharesCertHistVc
CompanyValueVc (Väärtus (ettevõte)) CompanyValueVc
OfficialValueVc (Ametlik väärtus) OfficialValueVc
BuySellRequestVc (BuySellRequestVc) BuySellRequestVc
ServiceUsageVc (Teenuse kasutus) ServiceUsageVc
CredCardTransVc (CredCardTransVc) CredCardTransVc
CUToCUVc (CUToCUVc) CUToCUVc
ComisionCOVc (Vahendustasu lepingud) ComisionCOVc
RegionVc (RegionVc) RegionVc
WHCertificateVc (WHCertificateVc) WHCertificateVc2
NLRateVc (NLRateVc) NLRateVc
OffSerNrIVVc (OffSerNrIVVc) OffSerNrIVVc
WHCalcFormVc (WHCalcFormVc) WHCalcFormVc
WHVEVc (WHVEVc) WHVEVc2
HALRulesVc (HAL reeglid) HALRulesVc
EInvCUVc (EInvCUVc) EInvCUVc2
RPTaxVc (RPTaxVc) RPTaxVc
RPCUTaxVc (RPCUTaxVc) RPCUTaxVc
RSTaxVc (RSTaxVc) RSTaxVc
RPTaxRebVc (RPTaxRebVc) RPTaxRebVc
Tax1RebVc (Lisamaksud, kliendi allahindlused) Tax1RebVc
ExtChatUsersVc (Veebichati kasutajad) ExtChatUsersVc
EnabExceptionVc (Customer Exceptions) EnabExceptionVc
EuroCardVc (Eurocard) EuroCardVc
TXIVVIVc (TXIVVIVc) TXIVVIVc
VEIVVc (Tarnija e-arved) VEIVVc
TAccVc (Maksuarvestuse kontod) TAccVc
TAccGroupVc (Maksuarvestuse kontoklassid) TAccGroupVc
TTRMapVc (TTRMapVc) TTRMapVc
TTRVc (TTRVc) TTRVc
ServiceCacheVc (Teenuste Cache) ServiceCacheVc
JobHistoryVc (JobHistoryVc) JobHistoryVc
WebLinkListsVc (WebLinkListsVc) WebLinkListsVc
ContactRelVc (Kliendiseosed) ContactRelVc
CCMerchantIDVc (Kaupmehe ID) CCMerchantIDVc2
CCAccountIDVc (Konto ID) CCAccountIDVc2
BankTRVc (Panga laekumised/väljaminekud) BankTRVc
StockReservVc (Laoreserveeringud) StockReservVc
EasyRentVc (EasyRentVc) EasyRentVc
HTSVIVc (Vastuvõetavad E-arved) HTSVIVc
HTSWatchServerVc (Serverite valvepunktid) HTSWatchServerVc
HTSWSContactVc (Valvepunktide kontaktid) HTSWSContactVc
ItemPackVc (ItemPackVc) ItemPackVc
ServiceChargeVc (ServiceChargeVc) ServiceChargeVc2
ModifiersVc (Modifikaatorid) ModifiersVc2
BarMenuVc (BarMenuVc) BarMenuVc2
BarMenuTypeVc (BarMenuTypeVc) BarMenuTypeVc2
LocalMachineVc (Terminalikohad) LocalMachineVc2
SalesForecastVc (SalesForecastVc) SalesForecastVc
ProdPlanVc (ProdPlanVc) ProdPlanVc
POPlanVc (POPlanVc) POPlanVc
TimingDataVc (TimingDataVc) TimingDataVc Abiregister
SlowFunctionsVc (SlowFunctionsVc) SlowFunctionsVc Abiregister
StockPolicyVc (StockPolicyVc) StockPolicyVc
ForecastClassVc (ForecastClassVc) ForecastClassVc
SFWorkDaysVc (SFWorkDaysVc) SFWorkDaysVc
ProdPlanCompVc (ProdPlanCompVc) ProdPlanCompVc
BASysIntVc (Süsteemisisesed teated) BASysIntVc
AlarmVc (Alarmid) AlarmVc
HTSBlesDBIDVc (HT aksepteeritud DBID) HTSBlesDBIDVc
RoutingVc (Routingud) RoutingVc
ProdOperationVc (Tootmise operatsioonid) ProdOperationVc
StdOperationVc (Standardoperatsioonid) StdOperationVc
MaterialVc (Materjal) MaterialVc
ReasonVc (ReasonVc) ReasonVc
POSSalesVc (POSSalesVc) POSSalesVc
ArtUpdStockVc (ArtUpdStockVc) ArtUpdStockVc
LocalMachineIBVc (Artiklinupud) LocalMachineIBVc
LocalMachineITLVc (Artiklite lk. etiketid) LocalMachineITLVc
LocalMachineLoginVc (Sisenemise valikud) LocalMachineLoginVc
AutoProdVc (Automaattootmise artiklid) AutoProdVc
LicenceTxtVc (Licence Texts) LicenceTxtVc
PRStageVc (Projekti etapid) PRStageVc
PRClVc (Projekti klassifikaatorid) PRClVc
PRClTypeVc (Projekti klassifikaatorite tüübid) PRClTypeVc
CourseVc (Koolitused) CourseVc
CourseTypeVc (Koolituste tüübid) CourseTypeVc
CourseEventVc (Koolituste ajad) CourseEventVc
UnivTestVc (Koolituste testid) UnivTestVc
HobSignaturesVc (HOB allkirjad) HobSignaturesVc
HobSigCacheVc (HOB allkirjade cache) HobSigCacheVc
ServerMonitorVc (ServerMonitorVc) ServerMonitorVc
ServMonHistVc (ServMonHistVc) ServMonHistVc
HTSCUServiceVc (HT Customer Services) HTSCUServiceVc
HansaVersionVc (Hansa versioonid) HansaVersionVc
CloudNodeVc (Cloud Nodes) CloudNodeVc
CloudMachineStatsVc (Serverite statistika) CloudMachineStatsVc
RemoteCloudServerVc (Juhitavad serverid) RemoteCloudServerVc
RegisterDefinitionVc (Registrid) RegisterDefinitionVc
SyncProgressVc (Sünkroniseerimise konflikt) SyncProgressVc
UUIDHistoryVc (UUID ajalugu) UUIDHistoryVc
AutodefHeaderVc (AutodefHeaderVc) AutodefHeaderVc
ResolveConflictVc (ResolveConflictVc) ResolveConflictVc
WindowDefinitionVc (Aknad) WindowDefinitionVc
SmartAppVc (App-id) SmartAppVc
InternalSerialNrVc (InternalSerialNrVc) InternalSerialNrVc2
AvailableVersionVc (Olemasolevad versioonid) AvailableVersionVc
HTSFileVc (HTSFileVc) HTSFileVc
TXCUServiceVc (TXCUServiceVc) TXCUServiceVc
LiqInfoVc (Likviidsusaruande info) LiqInfoVc
SoftFactorVc (Arenguvestlused) SoftFactorVc
SoftFactorGroupVc (Arenguvestluste grupid) SoftFactorGroupVc
TXServiceDefVc (TXServiceDefVc) TXServiceDefVc
TXServiceReplyVc (TXServiceReplyVc) TXServiceReplyVc
AvailableAppsVc (Olemasolevad SmartApps'id) AvailableAppsVc
QTAnalysisVc (QTAnalysisVc) QTAnalysisVc
WebNewAdvertVc (WebNewAdvertVc) WebNewAdvertVc
RegisteredAppsVc (Registered Apps) RegisteredAppsVc
WebLinkVc (WebLinkVc) WebLinkVc
ISPackageVc (ISPackageVc) ISPackageVc
AsyncStatusVc (AsyncStatusVc) AsyncStatusVc
CCTXVc (CCTXVc) CCTXVc
WorkShiftVc (Vahetused) WorkShiftVc
WebNGStructVc (Struktuur) webstruct1
WebNGPageVc (Veebilehed) webpage1
WebNGElementVc (Elemendid) webel1
WebNGContentVc (Sisu) webcont1
WebNGTranslateVc (Tõlked) webtrans1
WebNGMenuVc (Menüüd) webmenu1
WebNGCountryVc (Riigid veebis) webcc1
WebNGCountryRegionVc (Regioonid) WebNGCountryRegionVc
WebNGLanguageVc (Keeled veebis) weblang1
WebNGHostCountryVc (Mapping domeen/riik) WebNGHostCountryVc
WebNGContentStyleVc (Sisu stiilid) webcs1
WebNGContentCatVc (Sisu kategooriad) webcontc1
WebNGProductVc (Tooted) WebNGProductVc
WebNGComponentVc (WebNGComponentVc) WebNGComponentVc
WebNGProductCatVc (Tootekategooriad) WebNGProductCatVc
WebNGShopBasketVc (Veebipoe ostukorvid) WebNGShopBasketVc
WebNGPaySessionVc (Maksesessioonid) WebNGPaySessionVc
WebNGStatVc (Statistika) WebNGStatVc
CUAccountVc (CUAccountVc) CUAccountVc
CUAccountHistVc (CUAccountHistVc) CUAccountHistVc
CUAccountEventVc (CUAccountEventVc) CUAccountEventVc
PreQTVc (PreQTVc) PreQTVc
TaxRulesVc (Maksureeglid) TaxRulesVc
RegArchiveVc (Andmete lõikamine) RegArchiveVc
SynkAutoSerVc (SynkAutoSerVc) SynkAutoSerVc
SynkDBIDRegVc (SynkDBIDRegVc) SynkDBIDRegVc
SynkDBIDTakenSerVc (SynkDBIDTakenSerVc) SynkDBIDTakenSerVc
QCTestVc (Partii kvaliteedikontrolli testid) QCTestVc
CredManVc (CredManVc) CredManVc
CredManEventVc (CredManEventVc) CredManEventVc
CredManTypeVc (CredManTypeVc) CredManTypeVc
CredManPayPlanVc (CredManPayPlanVc) CredManPayPlanVc
CredManRateVc (CredManRateVc) CredManRateVc
CredManAppVc (CredManAppVc) CredManAppVc
HostingCenterVc (HostingCenterVc) HostingCenterVc
PositionAlertVc (Asukoha märguanded) PositionAlertVc
SRVc (Lao ümberhindlused) SRVc
BuyBackVc (BuyBackVc) BuyBackVc
HalFunctionVc (HalFunctionVc) HalFunctionVc
DfncyStockVc (DfncyStockVc) DfncyStockVc
VEStoreIDVc (Tarnija poe ID) VEStoreIDVc
CNDVc (CNDVc) CNDVc
HCUDVc (HCUDVc) HCUDVc
CClassDVc (CClassDVc) CClassDVc2
RSCVc (RSCVc) RSCVc
ScheduleRuleVc (ScheduleRuleVc) ScheduleRuleVc
HCUAVc (HCUAVc) HCUAVc
ContactSyncVc (Kontaktide sünkroniseerimine) ContactSyncVc
EnablerVc (Enablers) EnablerVc
PaymentCodeVc (Tasumiskoodid) PaymentCodeVc
TermsAcceptanceVc (TermsAcceptanceVc) TermsAcceptanceVc
FavActVc (FavActVc) FavActVc
ResTypeSupportVc (ResTypeSupportVc) ResTypeSupportVc Abiregister
PlanMessageQueueVc (PlanMessageQueueVc) PlanMessageQueueVc
PlanMessageTextVc (PlanMessageTextVc) PlanMessageTextVc
UserDefRepVc (Omakirjeldatud aruanded) UserDefRepVc
UserDefRepLinesVc (Omakirjeldatud read) UserDefRepLinesVc
UserDefRepICACLVc (UserDefRepICACLVc) UserDefRepICACLVc
KPIDefVc (KPIDefVc) KPIDefVc2
UniversityURLCacheVc (E-õppe link) UniversityURLCacheVc
UniversityURLTXCacheVc (E-õppe link (TX)) UniversityURLTXCacheVc
CustWebServiceVc (Klienditeenused) CustWebServiceVc
TableLayoutVc (TableLayoutVc) TableLayoutVc
MobileDeviceVc (Mobiilsed seadmed) MobileDeviceVc
SFBHollVc (SFBHollVc) SFBHollVc
PRScheduleVc (Projektiajakavad) PRScheduleVc
PRIVWIPVc (PRIVWIPVc) PRIVWIPVc
MailTextVc (E-mailide tekstid) MailTextVc
RsrtEventTypeVc (RsrtEventTypeVc) RsrtEventTypeVc
RsrtEventVc (RsrtEventVc) RsrtEventVc
RsrtEventTypePackVc (RsrtEventTypePackVc) RsrtEventTypePackVc
RsrtEventTypeResVc (RsrtEventTypeResVc) RsrtEventTypeResVc
RsrtEventScheduleVc (RsrtEventScheduleVc) RsrtEventScheduleVc
SupersessionINVc (Asendusartiklid) SupersessionINVc
M4JobVc (M4JobVc) M4JobVc
BackupClientVc (Varukoopia kliendid) BackupClientVc
CountryRegionVc (Riikide regioonid) CountryRegionVc
VisitPurposeVc (VisitPurposeVc) VisitPurposeVc
ResUsageTypeVc (ResUsageTypeVc) ResUsageTypeVc
BiometricSignVc (Biomeetrilised allkirjad) BiometricSignVc
SHPackagesVc (Lähetatavad saadetised) SHPackagesVc
POSButtonsVc (POS nupud) POSButtonsVc2
POSButtonGroupsVc (POS nuppude klassid) POSButtonGroupsVc2
WHITVc (Artikliklassi kinnipidamised) WHITVc
DropSHVc (DropSHVc) DropSHVc
AcceptanceRulesVc (Kinnitamise reeglid) AcceptanceRulesVc
RusTaxExpVc (RusTaxExpVc) RusTaxExpVc
REListSetVc (REListSetVc) REListSetVc
RusTaxPerVc (RusTaxPerVc) RusTaxPerVc
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
ForexTRVc (ForexTRVc) ForexTRVc
TaxTemplateVc (Maksugrupid) TaxTemplateVc2
DateVersionVc (DateVersionVc) DateVersionVc
BugReportVc (BugReportVc) BugReportVc
IncomingEMailAddrVc (IncomingEMailAddrVc) IncomingEMailAddrVc
HttpHostRedirectVc (Hosti ümbersuunamised) HttpHostRedirectVc
CURegFieldVc (Kliendi registreerimise väljad) CURegFieldVc
HRMCOVc (Töölepingud) HRMCOVc
HRMCOChangeVc (Töölepingu muudatused) HRMCOChangeVc
XBRLElementVc (XBRL aruannete elemendid) XBRLElementVc
XBRLSettingsVc (XBRL aruannete seadistused) XBRLSettingsVc
RestOpenHoursVc (RestOpenHoursVc) RestOpenHoursVc2
HRMJPVc (Ametikohad) HRMJPVc
HRMSEVc (Oskuste hinnangud) HRMSEVc
HRMSkillVc (Oskused) HRMSkillVc
HRMRatingVc (Hinnangud) HRMRatingVc
HRMCOClassVc (Töölepingute klassid) HRMCOClassVc
PriceRulesVc (PriceRulesVc) PriceRulesVc
JobTitleVc (Ametinimetused) JobTitleVc
NightAuditPrefVc (NightAuditPrefVc) NightAuditPrefVc
LocClVc (Lao klassifikaatorid) LocClVc
LocClTypeVc (Lao klassifikaatori tüübid) LocClTypeVc
LocGrVc (Lao grupid) LocGrVc
LeaveSchemeVc (Puhkuste ajakava) LeaveSchemeVc
LeaveTransferVc (Puhkuste ülekandmised) LeaveTransferVc
LeaveApplicationVc (Puhkuseavaldused) LeaveApplicationVc
MultiBuyRebVc (MultiBuyRebVc) MultiBuyRebVc2
AltINVc (AltINVc) AltINVc
CrossINVc (Ristmüügi artiklid) CrossINVc
DelRouteVc (Teekonnad) DelRouteVc
CustRouteVc (Teekondade/ladude seadistus) CustRouteVc
CandidacySourceVc (Kandideerimise päritolu) CandidacySourceVc
RITVc (RITVc) RITVc Abiregister
NT7000NumbersVc (NT7000NumbersVc) NT7000NumbersVc
NT7000ConnVc (NT7000ConnVc) NT7000ConnVc
SplitINVc (Jagatud artiklid) SplitINVc2
LCMemberLevelVc (Liikmekaardi tasemed) LCMemberLevelVc2
LoyaltyCardVc (Kliendikaardid) LoyaltyCardVc2
LoyaltyPointsVc (Kliendikaardi punktid) LoyaltyPointsVc3
PointsHistVc (Kliendikaardi punktide ajalugu) PointsHistVc3
GiftReceiptVc (KingiTsekid) GiftReceiptVc
LoyPointsRedeemVc (LoyPointsRedeemVc) LoyPointsRedeemVc3
HRMPACVc (Hindamisaruande klassid) HRMPACVc
HRMPFVc (Tulemuslikkuse tegurid) HRMPFVc
HRMPRVc (Tulemuslikkuse hinnang) HRMPRVc
HRMPAVc (Hindamisaruanded) HRMPAVc
ClientCertificateVc (Kliendi sertifikaadid) ClientCertificateVc
ClientSyncProgressVc (ClientSyncProgressVc) ClientSyncProgressVc
DelAddrFieldVc (Lähetusaadressi väljad) DelAddrFieldVc
FavActTypeVc (Eelistatud tegevuse tüübid) FavActTypeVc
HWCOClassVc (HWCOClassVc) HWCOClassVc
HWCOClassTypeVc (Lepinguklassi tüübid) HWCOClassTypeVc
VATIVReasonVc (VATIVReasonVc) VATIVReasonVc
VATIVMonthSeqVc (VATIVMonthSeqVc) VATIVMonthSeqVc
IAPProductVc (IAPProductVc) IAPProductVc
ORCOVc (Müügilepingud) ORCOVc
TableViewVc (TableViewVc) TableViewVc2
RestAccClassVc (RestAccClassVc) RestAccClassVc2
EmailRecipVc (Täiendavad e-maili saajad) EmailRecipVc
KitchenOrderVc (KitchenOrderVc) KitchenOrderVc2
RestSetupVc (RestSetupVc) RestSetupVc2
DefCCTransVc (Edasilükatud KK tehingud) DefCCTransVc
PurgeTRVc (PurgeTR) PurgeTRVc
GSXQueueVc (GSXQueueVc) GSXQueueVc
ACPVc (Apple Care tooted) ACPVc
ConsERVc (Konsolideerimise kurss) ConsERVc
ReportingPeriodVc (ReportingPeriodVc) ReportingPeriodVc
ReportingDateVc (ReportingDateVc) ReportingDateVc
ReportSetVc (ReportSetVc) ReportSetVc
CUINVc (Kliendi artiklid) CUINVc2
PriceDetailsVc (PriceDetailsVc) PriceDetailsVc Abiregister
CloudWatchpointVc (Cloud Watchpoint) CloudWatchpointVc
SWMVc (Sent Watchdog Messages) SWMVc2
BrazilEInvTypeVc (BrazilEInvTypeVc) BrazilEInvTypeVc
OperationTypeVc (OperationTypeVc) OperationTypeVc
DistrictVc (DistrictVc) DistrictVc
MunicipalityVc (MunicipalityVc) MunicipalityVc
AccClassVc (Konto klassifikaatorid) AccClassVc
AccClassTypeVc (Konto klassifikaatori tüübid) AccClassTypeVc
LicenceRequestVc (LicenceRequestVc) LicenceRequestVc
XMLExportVc (XMLExportVc) XMLExportVc
ASProductVc (ASProductVc) ASProductVc
ASStoreVc (ASStoreVc) ASStoreVc
ASInAppVc (ASInAppVc) ASInAppVc
ASCountryVc (ASCountryVc) ASCountryVc
ASProductStatusVc (ASProductStatusVc) ASProductStatusVc
ASProdStatHistVc (ASProdStatHistVc) ASProdStatHistVc
ASSubmissionVc (ASSubmissionVc) ASSubmissionVc
ASSubmHistVc (ASSubmHistVc) ASSubmHistVc
ProdSwitchTimeVc (ProdSwitchTimeVc) ProdSwitchTimeVc
ProdMachineEqVc (ProdMachineEqVc) ProdMachineEqVc
TempProdPlanVc (TempProdPlanVc) TempProdPlanVc
ProdPlanRecVc (ProdPlanRecVc) ProdPlanRecVc
ProdPlanIDVc (ProdPlanIDVc) ProdPlanIDVc
ProdPlanSessionVc (ProdPlanSessionVc) ProdPlanSessionVc
MachineShiftVc (MachineShiftVc) MachineShiftVc
ProdPlanAccessVc (ProdPlanAccessVc) ProdPlanAccessVc
AT2UnitStatusVc (AT2UnitStatusVc) AT2UnitStatusVc
EmailAddrVc (E-maili aadressid) EmailAddrVc
DAVc (Päevarahad) DAVc
DARateVc (Päevaraha määrad) DARateVc
FedServVc (FedServVc) FedServVc
CheckStatusHistVc (CheckStatusHistVc) CheckStatusHistVc
eShipTaxAuthReplyVc (eShipTaxAuthReplyVc) eShipTaxAuthReplyVc
BorderCheckPointVc (BorderCheckPointVc) BorderCheckPointVc
CULegalFormVc (CULegalFormVc) CULegalFormVc
LoginActionVc (Sisenemise tegevused) LoginActionVc
SynkGlobalAutoSerVc (SynkGlobalAutoSerVc) SynkGlobalAutoSerVc
BranchBlockINVc (BranchBlockINVc) BranchBlockINVc2
MealCourseVc (MealCourseVc) MealCourseVc2
VATDeclVc (VATDeclVc) VATDeclVc
TimedImportVc (Ajastatud impordid) TimedImportVc
TimedMaintVc (Ajastatud hooldused) TimedMaintVc
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
AsteriskUser2Vc (AsteriskUser2Vc) AsteriskUser2Vc
RestDepVc (RestDepVc) RestDepVc2
RestItemDepVc (RestItemDepVc) RestItemDepVc
RestPanelVc (RestPanelVc) RestPanelVc2
SipTrunk2Vc (SipTrunk2Vc) SipTrunk2Vc
MailTagVc (E-maili märksõnad) MailTagVc
DishStatusVc (DishStatusVc) DishStatusVc
PlannedPaymentVc (Planeeritud maksed) PlannedPaymentVc
PlannedPaymentsVc (PlannedPaymentsVc) PlannedPaymentsVc Abiregister
PBXQueueVc (PBXQueueVc) PBXQueueVc
PBXSoundVc (PBXSoundVc) PBXSoundVc
CashupHistVc (Cashup Hist) CashupHistVc
HRMPymtTypeVc (HRMPymtTypeVc) HRMPymtTypeVc
HRMPayrollVc (HRMPayrollVc) HRMPayrollVc
PBXIVRTreeVc (PBXIVRTreeVc) PBXIVRTreeVc
MailConfirmVc (E-maili kinnitamine) MailConfirmVc
CreditLimitVc (Kontakti krediidilimiidid) CreditLimitVc
PollRegWithSyncVc (Registrite sünk. seaded) PollRegWithSyncVc
CreditCardParmVc (CreditCardParmVc) CreditCardParmVc Abiregister
ASPArchiveVc (ASP Archive) ASPArchiveVc
EmailValidationVc (EmailValidationVc) EmailValidationVc
WebAvailableApp2Vc (WebAvailableApp2Vc) WebAvailableApp2Vc
WebAppVersionsVc (WebAppVersionsVc) WebAppVersionsVc
OYVc (Võimalused) OYVc
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) TaxMatrixVc Abiregister
LeadSourceVc (Vihje allikas) LeadSourceVc
LeadStatusVc (Vihje staatus) LeadStatusVc
IndustryVc (Tööstus) IndustryVc
CampaignVc (CampaignVc) CampaignVc
CampaignStatusVc (CampaignStatusVc) CampaignStatusVc
MediaTypeVc (Meedia Tüübid) MediaTypeVc
NatResourceTypeVc (NatResourceTypeVc) NatResourceTypeVc
ItemResourceVc (ItemResourceVc) ItemResourceVc
WebNGFavItemVc (Lemmik artiklid) WebNGFavItemVc
RPCUTaxExmptVc (RPCUTaxExmptVc) RPCUTaxExmptVc
WHVEExmptVc (WHVEExmptVc) WHVEExmptVc
WebNGForumRecVc (Forumi salvestus) WebNGForumRecVc
WebNGForumTopicVc (Forum Topics) WebNGForumTopicVc
WebNGForumCatVc (WebNGForumCatVc) WebNGForumCatVc
WebNGProductViewVc (Toodete vaade) WebNGProductViewVc
CourseMediaVc (Koolituse failid) CourseMediaVc
WebPayMethodVc (Veebi maksemeetod) WebPayMethodVc
ActHistVc (ActHistVc) ActHistVc2
EditFieldAccessVc (EditFieldAccessVc) EditFieldAccessVc
ConfSubVc (ConfSubVc) ConfSubVc
AccountReconDataVc (AccountReconDataVc) AccountReconDataVc Abiregister
ICTRuleVc (ICTRuleVc) ICTRuleVc
POSJournalVc (POS Journal) POSJournalVc
WindowDynValuesVc (WindowDynValuesVc) WindowDynValuesVc
CloudMigrationVc (CloudMigrationVc) CloudMigrationVc
AgentAddonVc (AgentAddonVc) AgentAddonVc
ASPActionLogVc (Server Activity Log) ASPActionLogVc
ActStateSeqVc (ActStateSeqVc) ActStateSeqVc
PromotionVc (PromotionVc) PromotionVc
PromotionFilterVc (PromotionFilterVc) PromotionFilterVc
PromotionCondVc (PromotionCondVc) PromotionCondVc
POSButtonPictureVc (POS Button Pictures) POSButtonPictureVc
AT2ClassVc (Põhivara klassifikaator) AT2ClassVc
ASPEventsVc (ASPEventsVc) ASPEventsVc
WebNGFastLinkVc (WebNGFastLinkVc) WebNGFastLinkVc
CCTRVc (CCTRVc) CCTRVc2
CCTSVc (CCTSVc) CCTSVc
BNVc (BNVc) BNVc
SiteMinderSyncQueVc (SiteMinderSyncQueVc) SiteMinderSyncQueVc
SiteMinderUUIDLogVc (SiteMinderUUIDLogVc) SiteMinderUUIDLogVc
EPEmpVc (EPEmpVc) EPEmpVc
EPCalcResVc (EPCalcResVc) EPCalcResVc
EPCalcCorVc (EPCalcCorVc) EPCalcCorVc
EPOrdInVc (EPOrdInVc) EPOrdInVc
EPOrdOutVc (EPOrdOutVc) EPOrdOutVc
EPOrdMovVc (EPOrdMovVc) EPOrdMovVc
EPOrdHolVc (EPOrdHolVc) EPOrdHolVc
EPOrdChVc (EPOrdChVc) EPOrdChVc
EPOrdBTVc (EPOrdBTVc) EPOrdBTVc
EPOrdBonVc (EPOrdBonVc) EPOrdBonVc
EPOrdStatChVc (EPOrdStatChVc) EPOrdStatChVc
EPOrderDocVc (EPOrderDocVc) EPOrderDoc2
EPContractVc (EPContractVc) EPContractVc
EPContrTrTypeObjVc (EPContrTrTypeObjVc) EPContrTrTypeObjVc
EPTaxesVc (EPTaxesVc) EPTaxesVc
EPDepartmentVc (EPDepartmentVc) EPDepartmentVc
EPPostVc (EPPostVc) EPPostVc
EPBonussVc (EPBonussVc) EPBonussVc
EPDatedActionsVc (EPDatedActionsVc) EPDatedActionsVc
EPActionGroupVc (EPActionGroupVc) EPActionGroupVc
EPOffWorkVc (EPOffWorkVc) EPOffWork2
EPOffWorkGroupVc (EPOffWorkGroupVc) EPOffWorkGroupVc
EPOffTrTypeVc (EPOffTrTypeVc) EPOffTrTypeVc
EPRegionVc (EPRegionVc) EPRegionVc
EPPostGroupVc (EPPostGroupVc) EPPostGroupVc
EPInitAmountsVc (EPInitAmountsVc) EPInitAmountsVc
EPTrTypeGroupVc (EPTrTypeGroupVc) EPTrTypeGroupVc
EPPCalcrsVc (EPPCalcrsVc) EPPCalcrsVc Abiregister
EPTaxGroupVc (EPTaxGroupVc) EPTaxGroupVc
EPCalcDaysVc (EPCalcDaysVc) EPCalcDaysVc
EPTrTypeVc (EPTrTypeVc) TrType2
EPTSVc (EPTSVc) EPTSVc
EPTS2Vc (EPTS2Vc) EPTS2Vc
EPTSPlanVc (EPTSPlanVc) EPTSPlanVc
EPLangVc (EPLangVc) EPLangVc
EPPrivVc (EPPrivVc) EPPrivVc
EPEducVc (EPEducVc) EPEducVc
EPRelVc (EPRelVc) EPRelVc
EPPVc (EPPVc) EPPVc
EPEmpGroupVc (EPEmpGroupVc) EPEmpGroupVc
EPEmpClassVc (EPEmpClassVc) EPEmpClassVc
EPStrTypeVc (EPStrTypeVc) EPStrTypeVc
EPTSCodeVc (EPTSCodeVc) EPTSCodeVc
EPExpSetVc (EPExpSetVc) EPExpSetVc
EPIncTypeVc (EPIncTypeVc) EPIncTypeVc
EPWorkDayChVc (EPWorkDayChVc) EPWorkDayChVc
ScorixUserVc (ScorixUserVc) ScorixUserVc
EPOffWorkPlanVc (EPOffWorkPlanVc) EPOffWorkPlanVc
EPCertVc (EPCertVc) EPCertVc
EPCertHistVc (EPCertHistVc) EPCertHistVc
EPCertTypeVc (EPCertTypeVc) EPCertTypeVc
EPSkillTemplateVc (EPSkillTemplateVc) EPSkillTemplateVc
EPSkillVc (EPSkillVc) EPSkillVc
EPSkillRatingVc (EPSkillRatingVc) EPSkillRatingVc
EPSkillEvalVc (EPSkillEvalVc) EPSkillEvalVc
EPPostFuncVc (EPPostFuncVc) EPPostFuncVc
EPFuncVc (EPFuncVc) EPFuncVc
EPPostLevelVc (EPPostLevelVc) EPPostLevelVc
EPOffPostCodeVc (EPOffPostCodeVc) EPOffPostCodeVc
EPReqVc (EPReqVc) EPReqVc
EPReqTypeVc (EPReqTypeVc) EPReqTypeVc
EPCourseTypeVc (EPCourseTypeVc) EPCourseTypeVc
EPContrChangeVc (EPContrChangeVc) EPContrChangeVc
EPAcceptRulesVc (EPAcceptRulesVc) EPAcceptRulesVc
EPDepSubordVc (EPDepSubordVc) EPDepSubordVc
EPPostCompVc (EPPostCompVc) EPPostCompVc
EPPostEntryVc (EPPostEntryVc) EPPostEntryVc
EPSeniorityVc (EPSeniorityVc) EPSeniorityVc
EPSenClassVc (EPSenClassVc) EPSenClassVc
EPSenClassTypeVc (EPSenClassTypeVc) EPSenClassTypeVc
EPEntryVc (EPEntryVc) EPEntryVc
UIUsageHistVc (UIUsageHistVc) UIUsageHistVc
EPExtraVacVc (EPExtraVacVc) EPExtraVacVc
FunctionUsageVc (Function Usage) FunctionUsageVc
CustContModuleVc (Customer Configurations) CustContModuleVc
ETasksQueueVc (E-tehingute järjekord) ETasksQueueVc
HTSProgramRunsVc (HTSProgramRunsVc) HTSProgramRunsVc
HTSWhoPresentVc (HT - kes on online) HTSWhoPresentVc Abiregister
HTSSMSQueueVc (HT SMS järjekord) HTSSMSQueueVc
TXConfirmVc (TXConfirmVc) TXConfirmVc
HTSCompaniesRegVc (HTSCompaniesRegVc) HTSCompaniesRegVc
COCUServiceVc (COCUServiceVc) COCUServiceVc
CUServiceVc (CUServiceVc) CUServiceVc
CUServiceHistVc (CUServiceHistVc) CUServiceHistVc
ProdPack2Vc (ProdPack2Vc) ProdPack2Vc
CUServiceEnabVc (CUServiceEnabVc) CUServiceEnabVc Abiregister
CUCOEnabActVc (Enabler Activations) CUCOEnabActVc
IntEnabKeyReqVc (Enabler Requests) IntEnabKeyReqVc
RoyaltyRepVc (RoyaltyRepVc) RoyaltyRepVc
RoyaltyMaintVc (RoyaltyMaintVc) RoyaltyMaintVc
RoyaltyExceptionVc (RoyaltyExceptionVc) RoyaltyExceptionVc
ReceivedMessageVc (ReceivedMessageVc) ReceivedMessageVc
MaintCheckCacheVc (MaintCheckCacheVc) MaintCheckCacheVc
LicensesVc (LicensesVc) LicensesVc
LicensesV1Vc (LicensesV1Vc) LicensesV1Vc
LicensesV2Vc (LicensesV2Vc) LicensesV2Vc
LicensesV3Vc (LicensesV3Vc) LicensesV3Vc
SubscriptionTransVc (SubscriptionTransVc) SubscriptionTransVc2
ToBeIVVc (ToBeIVVc) ToBeIVVc
SubItemVc (SubItemVc) SubItemVc
WindowStateVc (WindowStateVc) WindowStateVc Abiregister
InvitationsVc (InvitationsVc) InvitationsVc
SubscriptionVc (SubscriptionVc) SubscriptionVc3
DeviceLicensesVc (DeviceLicensesVc) DeviceLicensesVc
AppStoreStatVc (AppStoreStatVc) AppStoreStatVc
SubItemGroupVc (SubItemGroupVc) SubItemGroupVc
AppStoreReviewVc (AppStoreReviewVc) AppStoreReviewVc2
HWIDSessionsVc (HWIDSessionsVc) HWIDSessionsVc
YoutubeChannelVc (YoutubeChannelVc) YoutubeChannelVc
YoutubeVideoVc (YoutubeVideoVc) YoutubeVideoVc
WebVideoVc (WebVideoVc) WebVideoVc
WebVideoCatVc (WebVideoCatVc) WebVideoCatVc
VisitedURLVc (VisitedURLVc) VisitedURLVc
StdIDLoginVc (StdIDLoginVc) StdIDLoginVc
StdIdAccessVc (StdIdAccessVc) StdIdAccessVc
DiscountStaircaseVc (DiscountStaircaseVc) DiscountStaircaseVc
LicenseUseVc (LicenseUseVc) LicenseUseVc
LicenseRequestVc (LicenseRequestVc) LicenseRequestVc
LicenseKeyVc (LicenseKeyVc) LicenseKeyVc
AutSalesActionVc (Aut. Sales Actions) AutSalesActionVc2
HTSSeenVc (HTSSeenVc) HTSSeenVc Abiregister
OAuthAccessTokenVc (OAuthAccessTokenVc) OAuthAccessTokenVc
OAuthCodeVc (OAuthCodeVc) OAuthCodeVc
DevCredentialVc (DevCredentialVc) DevCredentialVc
LocalLicenseSubVc (LocalLicenseSubVc) LocalLicenseSubVc
RcVcV2 (RcVcV2) RcVcV2 Abiregister
EmployeeVc (EmployeeVc) EmployeeVc
EmplGroupVc (EmplGroupVc) EmplGroupVc
DeductionVc (DeductionVc) DeductionVc
EmplContractVc (EmplContractVc) EmplContractVc
PayTypeVc (PayTypeVc) PayTypeVc
PayTypeGroupVc (PayTypeGroupVc) PayTypeGroupVc
MissedDaysVc (MissedDaysVc) MissedDaysVc
MissedDaysTypeVc (MissedDaysTypeVc) MissedDaysTypeVc
SalaryTimeTableVc (SalaryTimeTableVc) SalaryTimeTableVc
STT2TotalVc (STT2TotalVc) STT2TotalVc Abiregister
SalaryCalcVc (SalaryCalcVc) SalaryCalcVc
Calc2PaymentVc (Calc2PaymentVc) Calc2PaymentVc Abiregister
SalaryPaymentVc (SalaryPaymentVc) SalaryPaymentVc
EmplrsVc (EmplrsVc) EmplrsVc Abiregister
KHeatAndWaterVc (Näidud) KHeatAndWaterVc
KHouseVc (Majad) KHouseVc
KFlatVc (Korterid) KFlatVc
KExpensesVc (Kulud) KExpensesVc
KArvedVc (KArvedVc) KArvedVc
EmplVc (Töötajad) Empl
PositionVc (Ametid) Position
AccGroupVc (Konteerimisgrupid) AccGroup
ContractVc (Töölepingud) Contract
PaymTypeVc (Tasuliigid) PaymType
AbsenceVc (Puudumised) Absence
AbsTypeVc (Puudumise tüübid) AbsType
VacBalanceVc (Puhkuse saldod) VacBalance
ExceptDatesVc (Riiklikud pühad, palk) ExceptDates
OpenTransVc (Avatud kanded) OpenTrans
PieceWorkVc (Tükitööd) PieceWork
PieceWorkTypeVc (Tükitöö liigid) PieceWorkType
ISCOCodeVc (ISCO koodid) ISCOCode
WorkHourTypeVc (Töötundide tüübid) WorkHourType
WorkedHoursVc (Tööajatabelid) WorkedHours
CalcPayrollVc (Arvestused) CalcPayroll
CPUnpaidVc (CPUnpaidVc) CPUnpaid Abiregister
PaymPayrollVc (Väljamaksed) PaymPayroll
TaxVc (Maksud) Tax
SalaryFBVc (Algsaldod – Töötasu) SalaryFB
AbsenceFBVc (Algsaldod – Puudumised) AbsenceFB
ITFMUsedVc (ITFMUsedVc) ITFMUsed Abiregister
DPDUsedVc (DPDUsedVc) DPDUsedVc Abiregister
CPWHVc (CPWHVc) CPWH Abiregister
CPPWVc (CPPWVc) CPPW Abiregister
CPOTVc (CPOTVc) CPOT Abiregister
CPAbsVc (CPAbsVc) CPAbs Abiregister
BailiffVc (Kohtutäiturite kinnipidamised) bailiff
CPPPHistVc (CPPPHistVc) CPPPHist Abiregister
ProgTaxVc (Töötaja TMV miinimumi summa) ProgTaxVc
RecieveVc (Tarnekinnitus) recieve
PackageRecVc (Pakendi retseptid) PackageRecVc
IRSuppVc (IRSuppVc) IRSuppVc Abiregister
IRDebtHandleVc (Võlahalduses arved) IRDebtHandleVc
IVOfficialSerBlock IVOfficialSerBlock
LoanStatusBlock (Laenu hetkeseis) LoanStatusBlock
LoanSuccessBlock (Laenu tulemus) LoanSuccessBlock
ODBCLinkBlock (ODBC lingid) ODBCLinkBlock
MachineGroupsBlock (Masinate grupid) MachineGroupsBlock
LocalMachineGrBlock LocalMachineGrBlock
ProdSettingsBlock (Tootmise seadistused) ProdSettingsBlock
VARMaskBlock (Teisendite kasutamine) VARMaskBlock
CustomsDefaultBlock CustomsDefaultBlock
SpecChargeDealBlock SpecChargeDealBlock
PriceRangeBlock (Hinnavahemikud) PriceRangeBlock
CustomOfficesBlock CustomOfficesBlock
CustomDecKeyBlock CustomDecKeyBlock
CODefValBlock (Vaikimisi lepingud) CODefValBlock
ContractClassBlock (Lepinguklassid) ContractClassBlock
TRGenBlock (Allsüsteemid) TRGenBlock
DefPayModeBlock DefPayModeBlock
VATMaskBlock (KMKR numbrite formaadid) VATMaskBlock
CostAccBlock (Kuluarvestus) CostAccBlock
CompaniesBlock (Ettevõtted) CompaniesBlock
CYABlock CYABlock
SalesCodeBlock SalesCodeBlock
VATCodeBlock (Käibemaksukoodid) VATCodeBlock
RegDefBlock RegDefBlock
PMBlock (Tasumisviisid) PMBlock
IDTBlock (Artiklitüübid) IDTBlock
AccBlock (Lausendamine, Müük) AccBlock
IIBlock (Viivis) IIBlock
ElecInvBlock ElecInvBlock
AgedBlock (Ajaline jaotus aruannetes) AgedBlock
PlanDeliveryBlock (Planeeritud lähetus) PlanDeliveryBlock
OrdSettBlock (Tellimuste seadistused) OrdSettBlock
QTSettBlock (Pakkumiste seadistused) QTSettBlock
PeriodBlock (Aruannete perioodid) PeriodBlock
DBLockBlock (Kuu lukustamine) DBLockBlock
YearBlock (Arvestusaastad) YearBlock
VITBlock (Ostuarve seadistused) VITBlock
OPTBlock (Tasumise seadistused) OPTBlock
APAccBlock (Lausendamine, Ost) APAccBlock
PrintGroupBlock (Printerid) PrintGroupBlock
JobDescBlock (Ametikirjeldused (vana)) JobDescBlock
EVATDeclBlock EVATDeclBlock
AutoActionBlock (Automaatsed trükkimised) AutoActionBlock
SLAccBlock (Allsüsteemide kontrollkontod) SLAccBlock
OTCheckBlock (Objektitüüpide kontroll) OTCheckBlock
QuoteClassBlock (Pakkumiste klassid) QuoteClassBlock
OYClassBlock OYClassBlock
PRClassBlock (Projektiklassid) PRClassBlock
WIPCheckBlock (Projekti kontode kontroll) WIPCheckBlock
DownPayBlock (Ettemaksud) DownPayBlock
PODownPayBlock PODownPayBlock
LangBlock (Keeled) LangBlock
RoundBlock (Ümardamine) RoundBlock
FreightBlock (Transpordikulud) FreightBlock
RepaBlock (Tagatisraha seadistused) RepaBlock
CustomerSettingBlock (Kontakti seadistused) CustomerSettingBlock
StructPrintBlock (Struktuurartiklid) StructPrintBlock
CreditLimitBlock (Krediidilimiit) CreditLimitBlock
RepDefBlock (Omakirjeldatud) RepDefBlock
ProjectBlock ProjectBlock
PRITHandleBlock PRITHandleBlock
ASTBlock (Tegevuste tüübid, allsüsteemid) ASTBlock
IVSerBlock (Numbriseeriad - arved) IVSerBlock
IVCashSerBlock (Numbriseeriad - POS arved) IVCashSerBlock
CouponSerBlock (Numbriseeriad - Kupoonid) CouponSerBlock
IPSerBlock (Numbriseeriad - laekumised) IPSerBlock
VISerBlock (Numbriseeriad - ostuarved) VISerBlock
OPSerBlock (Numbriseeriad - tasumised) OPSerBlock
PayPlanSerBlock PayPlanSerBlock
SMSerBlock (Numbriseeriad - simulatsioonid) SMSerBlock
ORSerBlock (Numbriseeriad - müügitellimused) ORSerBlock
SHSerBlock (Numbriseeriad - lähetused) SHSerBlock
DropSHSerBlock DropSHSerBlock
PUSerBlock (Numbriseeriad - laosissetulekud) PUSerBlock
LateCostSerBlock LateCostSerBlock
QTSerBlock (Numbriseeriad - pakkumised) QTSerBlock
OYSerBlock (Numbriseeriad - võimalused) OYSerBlock
LeadSerBlock LeadSerBlock
COSerBlock (Numbriseeriad - lepingud) COSerBlock
TSSerBlock (Numbriseeriad - ajatabelid) TSSerBlock
PRSerBlock (Numbriseeriad - projektid) PRSerBlock
VATDeclSerBlock VATDeclSerBlock
CUSerBlock (Numbriseeriad - kontaktid) CUSerBlock
WSSerBlock (Numbriseeriad - töölehed) WSSerBlock
WOSerBlock (Numbriseeriad - töökäsud) WOSerBlock
TRSerBlock (Numbriseeriad - kanded) TRSerBlock
LetSerBlock (Numbriseeriad - kliendikirjad) LetSerBlock
SalEvtSerBlock SalEvtSerBlock
POSerBlock (Numbriseeriad - ostutellimused) POSerBlock
POQTSerBlock POQTSerBlock
POCQStatSerBlock POCQStatSerBlock
CustomsSerBlock CustomsSerBlock
ProdSerBlock (Numbriseeriad - tootmised) ProdSerBlock
ProdOperSerBlock ProdOperSerBlock
ExpSerBlock (Numbriseeriad - Kulutused) ExpSerBlock
DASerBlock (Numbriseeriad - Päevarahad) DASerBlock
PPersSerBlock (Numbriseeriad - Väljamaksed) PPersSerBlock
CheckSerBlock CheckSerBlock
OwnCheckSerBlock OwnCheckSerBlock
ChqDepSerBlock ChqDepSerBlock
JobSerBlock (Numbriseeriad - reserveeringud) JobSerBlock
COCUServiceSerBlock COCUServiceSerBlock
ResAvSerBlock ResAvSerBlock
AT2PUSerBlock AT2PUSerBlock
AT2MovSerBlock AT2MovSerBlock
AT2RespSerBlock AT2RespSerBlock
WayListSerBlock (Numbriseeriad - Sõidulehed) WayListSerBlock
OffHireSerBlock OffHireSerBlock
INTransferSerBlock INTransferSerBlock
DispatchSerBlock DispatchSerBlock
RentAgrSerBlock RentAgrSerBlock
RentQTSerBlock RentQTSerBlock
RentResSerBlock RentResSerBlock
EasyRentSerBlock EasyRentSerBlock
FEIVSerBlock FEIVSerBlock
FEVISerBlock FEVISerBlock
SPLSerBlock SPLSerBlock
CouponSerBlock (Numbriseeriad - Kupoonid) CouponSerBlock
IntORSerBlock IntORSerBlock
ORProgSerBlock ORProgSerBlock
GCSerBlock (Numbriseeriad - Kinkekaardid) GCSerBlock
ProdOrdSerBlock ProdOrdSerBlock
IntIVSerBlock IntIVSerBlock
VATIVSerBlock VATIVSerBlock
VATVISerBlock VATVISerBlock
TTRSerBlock TTRSerBlock
SalesForSerBlock SalesForSerBlock
ProdPlanSerBlock ProdPlanSerBlock
POPlanSerBlock POPlanSerBlock
CredManSerBlock CredManSerBlock
CredManAppSerBlock CredManAppSerBlock
RestAccSerBlock RestAccSerBlock
MailSerBlock (Numbriseeriad - e-mailid) MailSerBlock
SubINPackageSerBlock SubINPackageSerBlock
IntStdActCodSerBlock IntStdActCodSerBlock
KitchenOrderSerBlock KitchenOrderSerBlock
CCTSSerBlock CCTSSerBlock
CCTRSerBlock CCTRSerBlock
InvDefBlock InvDefBlock
RemDefBlock RemDefBlock
IIDefBlock IIDefBlock
CashDefBlock CashDefBlock
PRInvDefBlock PRInvDefBlock
CredDefBlock CredDefBlock
Sh2DefBlock Sh2DefBlock
PODefBlock PODefBlock
PORemDefBlock PORemDefBlock
POConfDefBlock POConfDefBlock
IntORDefBlock IntORDefBlock
DropSHDefBlock DropSHDefBlock
POQTDefBlock POQTDefBlock
CustomsDefBlock CustomsDefBlock
ARSDefBlock ARSDefBlock
DebtLetDefBlock DebtLetDefBlock
APSDefBlock APSDefBlock
Inv1DefBlock Inv1DefBlock
Inv2DefBlock Inv2DefBlock
Inv3DefBlock Inv3DefBlock
OrdDefBlock OrdDefBlock
ActDocDefBlock ActDocDefBlock
IPDDefBlock IPDDefBlock
OPDDefBlock OPDDefBlock
VIDefBlock VIDefBlock
DebVIDefBlock DebVIDefBlock
CredVIDefBlock CredVIDefBlock
OP2DDefBlock OP2DDefBlock
CuPerDefBlock CuPerDefBlock
VePerDefBlock VePerDefBlock
Sh3DefBlock Sh3DefBlock
Sh1DefBlock Sh1DefBlock
CuLabDefBlock CuLabDefBlock
CoLabDefBlock CoLabDefBlock
ContLabDefBlock ContLabDefBlock
QTDefBlock QTDefBlock
Or2DefBlock Or2DefBlock
StockMovDefBlock StockMovDefBlock
ItemLabelDefBlock ItemLabelDefBlock
PurchaseDefBlock PurchaseDefBlock
LateCostDefBlock LateCostDefBlock
PrelPUDefBlock PrelPUDefBlock
PULabDefBlock PULabDefBlock
ProjectDefBlock ProjectDefBlock
ProjectInfoDefBlock ProjectInfoDefBlock
ProjectTransDefBlock ProjectTransDefBlock
TBBudgetDefBlock TBBudgetDefBlock
SVODefBlock SVODefBlock
WOrdDefBlock WOrdDefBlock
WSDefBlock WSDefBlock
SVGMFDefBlock SVGMFDefBlock
ATLabDefBlock ATLabDefBlock
InkassoDefBlock InkassoDefBlock
AdrLabDefBlock AdrLabDefBlock
SHLabDefBlock SHLabDefBlock
ProdOrderDefBlock ProdOrderDefBlock
ProdLabelDefBlock ProdLabelDefBlock
ProdOrder2DefBlock ProdOrder2DefBlock
RoutingPrDefBlock RoutingPrDefBlock
RoutingPrOrdDefBlock RoutingPrOrdDefBlock
TimeSheetDefBlock TimeSheetDefBlock
ContractDefBlock ContractDefBlock
HWContractDefBlock HWContractDefBlock
TransNotDefBlock TransNotDefBlock
ContQuoteDefBlock ContQuoteDefBlock
CreditQueryDefBlock CreditQueryDefBlock
ContDeliveryDefBlock ContDeliveryDefBlock
InsuranceDefBlock InsuranceDefBlock
ContSalesDefBlock ContSalesDefBlock
CLInDefBlock CLInDefBlock
CLIn1DefBlock CLIn1DefBlock
CLIn2DefBlock CLIn2DefBlock
PersPayDefBlock PersPayDefBlock
ExpenseDefBlock ExpenseDefBlock
CLOutDefBlock CLOutDefBlock
CLOut1DefBlock CLOut1DefBlock
CLOut2DefBlock CLOut2DefBlock
CLOut3DefBlock CLOut3DefBlock
OwnChkDefBlock OwnChkDefBlock
CLDefBlock CLDefBlock
LetDefBlock LetDefBlock
VATRepDefBlock VATRepDefBlock
SDDefBlock SDDefBlock
SRDefBlock SRDefBlock
PFDefBlock PFDefBlock
CUCOLabDefBlock CUCOLabDefBlock
ARDDefBlock ARDDefBlock
MBADefBlock MBADefBlock
TransJDefBlock TransJDefBlock
InStaDefBlock InStaDefBlock
InStaPuDefBlock InStaPuDefBlock
MailDefBlock MailDefBlock
JobDefBlock JobDefBlock
Job1DefBlock Job1DefBlock
Job2DefBlock Job2DefBlock
Job3DefBlock Job3DefBlock
BPChangeDefBlock BPChangeDefBlock
AT2RevDefBlock AT2RevDefBlock
AT2PUDefBlock AT2PUDefBlock
AT2MovDefBlock AT2MovDefBlock
AT2RespDefBlock AT2RespDefBlock
AT2WrofDefBlock AT2WrofDefBlock
AT2DprDefBlock AT2DprDefBlock
AT2TakeDefBlock AT2TakeDefBlock
AT2DefBlock AT2DefBlock
RetDefBlock RetDefBlock
RetPUDefBlock RetPUDefBlock
IVCashDefBlock IVCashDefBlock
CashDefBlock CashDefBlock
CLInColDefBlock CLInColDefBlock
CLOutColDefBlock CLOutColDefBlock
ProfileDefBlock ProfileDefBlock
RestAccDefBlock RestAccDefBlock
RestAccGBDefBlock RestAccGBDefBlock
RestAccRecDefBlock RestAccRecDefBlock
RestAccKitchDefBlock RestAccKitchDefBlock
RestAccCancDefBlock RestAccCancDefBlock
RestAccFODefBlock RestAccFODefBlock
ResAvDefBlock ResAvDefBlock
GuestDocDefBlock GuestDocDefBlock
WayListDefBlock WayListDefBlock
ExcurDocDefBlock ExcurDocDefBlock
TransferDocDefBlock TransferDocDefBlock
AgreementDefBlock AgreementDefBlock
HWContractBlock HWContractBlock
AgreementDetDefBlock AgreementDetDefBlock
RentResDefBlock RentResDefBlock
RentQTDefBlock RentQTDefBlock
CollectionDefBlock CollectionDefBlock
DispatchDefBlock DispatchDefBlock
OffHireDefBlock OffHireDefBlock
INTransferDefBlock INTransferDefBlock
InternMovDefBlock InternMovDefBlock
VATIVDefBlock VATIVDefBlock
VATCIVDefBlock VATCIVDefBlock
VATVIDefBlock VATVIDefBlock
FEIVDefBlock FEIVDefBlock
ORProgDefBlock ORProgDefBlock
GCDefBlock GCDefBlock
PalletLabDefBlock PalletLabDefBlock
AT2InDefBlock AT2InDefBlock
SLEUVATDefBlock SLEUVATDefBlock
IntIVDefBlock IntIVDefBlock
WHCertDefBlock WHCertDefBlock
StockTakeDefBlock StockTakeDefBlock
TTRDefBlock TTRDefBlock
POCODefBlock POCODefBlock
VEIVDefBlock VEIVDefBlock
EasyRentDNDefBlock EasyRentDNDefBlock
ProdOper2DefBlock ProdOper2DefBlock
ProdOrder3DefBlock ProdOrder3DefBlock
AttendeeDefBlock AttendeeDefBlock
AttendLabelDefBlock AttendLabelDefBlock
OwnChkLabDefBlock OwnChkLabDefBlock
TRDefBlock TRDefBlock
CredManDefBlock CredManDefBlock
CredManStatDefBlock CredManStatDefBlock
TourismLevyDefBlock TourismLevyDefBlock
PLBookDefBlock PLBookDefBlock
SLBookDefBlock SLBookDefBlock
HRMCODefBlock HRMCODefBlock
KFRDefBlock KFRDefBlock
UpdateNoteSerBlock UpdateNoteSerBlock
FirewallBlock (Tulemüür) FirewallBlock
ConvMasterBlock (Konverteerimine - Master) ConvMasterBlock
ConvCustBlock (Konverteerimine - Kontaktid) ConvCustBlock
ConvUserBlock (Konverteerimine - Isikud) ConvUserBlock
ConvConfAddrBlock ConvConfAddrBlock
ConvObjBlock (Konverteerimine - Objektid) ConvObjBlock
ConvVendBlock (Konverteerimine - Tarnijad) ConvVendBlock
MarginBlock MarginBlock
FunderIncBlock FunderIncBlock
EDIFileBlock EDIFileBlock
NLRateBlock NLRateBlock
CashPrintBlock (Tsekiprinteri tekstid) CashPrintBlock
SIPServerBlock SIPServerBlock
HalSourceBlock HalSourceBlock Abiregister
CheckTargetAccBlock CheckTargetAccBlock
CuAccBlock (Lausendamine, laenud) CuAccBlock
MainCLBlock (Kassaraamatu seadistused) MainCLBlock
CheckAccBlock CheckAccBlock
SVOAccBlock SVOAccBlock
PPAccBlock PPAccBlock
PlanTimeBlock PlanTimeBlock
ExpenseBlock ExpenseBlock
ContractSetBlock (Lepinguseadistused) ContractSetBlock
POSettingBlock (Ostutellimuste seadistused) POSettingBlock
IntORSettingBlock IntORSettingBlock
ORSerNrBlock ORSerNrBlock Abiregister
CashierDefBlock (POS seadistused) CashierDefBlock
LocalLoginBlock (Sisenemise nupud) LocalLoginBlock
ItemButtonsBlock (Artiklinupud) ItemButtonsBlock
DaughterCompBlock (Tütarettevõtted) DaughterCompBlock
AC2Block (Põhivaraklassid) AC2Block
AT2AccBlock (Lausendamine, põhivarad) AT2AccBlock
QTMailBlock QTMailBlock Abiregister
POMailBlock POMailBlock
ORMailBlock ORMailBlock
IVMailBlock Arve Mail (8.4+ versioonides peidetud register)
WebORMailBlock WebORMailBlock
RentQTMailBlock RentQTMailBlock
RHistSetBlock (Kaartide ajalugu) RHistSetBlock
LimitedAccessBlock (Piiratud kasutus) LimitedAccessBlock
ShareVcSetBlock (Jagatud registrid) ShareVcSetBlock
ShareBlockSetBlock (Jagatud seadistused) ShareBlockSetBlock
CurncyRoundOffBlock (Valuuta ümardamine) CurncyRoundOffBlock
HotelBlock HotelBlock
RestPMBlock (Terminalikoha tasumisviisid) RestPMBlock
CalDispGroupBlock (Esituse grupid) CalDispGroupBlock
WebKeywordsBlock WebKeywordsBlock
NewspaperBlock NewspaperBlock
BookOrgBlock BookOrgBlock
PhoneBlock PhoneBlock
ExpTBlock ExpTBlock
FInvoiceBlock FInvoiceBlock
ItrsTransCodeBlock ItrsTransCodeBlock
WLPetroilBlock (Kütuse tüübid) WLPetroilBlock
ConvItemBlock (Konverteerimine - Artiklid) ConvItemBlock
ConvLocationBlock (Konverteerimine - Laod) ConvLocationBlock
PRAccBlock PRAccBlock
CashSetBlock CashSetBlock
TAXRepDefBlock TAXRepDefBlock
WLSettingsBlock WLSettingsBlock
ResortBlock ResortBlock
GeneralOptionBlock (Hinnaalanduse seadistus) GeneralOptionBlock
RentControlBlock RentControlBlock
IntSettingBlock IntSettingBlock
RentChargesBlock RentChargesBlock
RentInvoiceBlock RentInvoiceBlock
RentDepBlock RentDepBlock
VATBlock (Käibemaksu kontod) VATBlock
ISAccessBlock ISAccessBlock
ProdAccBlock ProdAccBlock
HouseKeepingBlock HouseKeepingBlock
NightMaintBlock NightMaintBlock
RestOpenHoursBlock RestOpenHoursBlock Abiregister
SerPrintBlock (Jadapordiprinter) SerPrintBlock
GuestOptBlock GuestOptBlock
ForceTimeEntryBlock (Aja sisestamise kontroll) ForceTimeEntryBlock
OffLineSetBlock OffLineSetBlock
SeqNrBlock (Numbriseeriad) SeqNrBlock
LocalOffLineNrBlock LocalOffLineNrBlock
LastSerNrBlock LastSerNrBlock
INProgLocBlock INProgLocBlock
INProgOrdClassBlock INProgOrdClassBlock
SalesTimeBlock SalesTimeBlock
GCBlock (Kinkekaardi seadistused) GCBlock
DefCashBlock (Tasumisviisid, vaikimisi) DefCashBlock
ResPlanBlock (Ressursiplaneerimine) ResPlanBlock
MainWHMBlock MainWHMBlock Abiregister
NT7000Block NT7000Block
BelRusCashBlock BelRusCashBlock
NT7000NumbersBlock NT7000NumbersBlock
NT7000PickModeBlock NT7000PickModeBlock
RTViiteNumBlock (RiigiTarkvara seadistused) RTViiteNumBlock
LegalInvNrBlock (Seaduslik kaardi number) LegalInvNrBlock
LegalInvNr2Block LegalInvNr2Block
WebFrameSetBlock WebFrameSetBlock
WebFramesBlock WebFramesBlock
WebContentsBlock WebContentsBlock
AcceptSetBlock AcceptSetBlock
HTSUseBlock HTSUseBlock
ServEnabSettBlock (Enabler Setting) ServEnabSettBlock
VarietyBlock (Teisendite seadistused) VarietyBlock
OldVATCodeBlock (KM-koodid (vana)) OldVATCodeBlock
FormBlock (Dokumendimallide seadistused) FormBlock
LeadRegistBlock (Lead'i registreerimine) LeadRegistBlock
HTSTestServerBlock (Test server) HTSTestServerBlock
RegEUCodexSalesBlock RegEUCodexSalesBlock
EInvoiceBlock (E-teenuste seadistused) EInvoiceBlock
EInvQueryIntrvlBlock (E-teenuste ajastamine) EInvQueryIntrvlBlock
EInvoiceLayoutBlock (E-arvete kujundus) EInvoiceLayoutBlock
WHTaxBlock WHTaxBlock
EnabServerBlock (Virtuaalteenused) EnabServerBlock
ECInSetBlock (Eurocard impordi seadistused) ECInSetBlock
WebSitesBlock WebSitesBlock
MyIPAddrBlock (Minu IP aadress) MyIPAddrBlock
WebRegMailBlock (Veebipoe e-mail) WebRegMailBlock
WebOrdRepBlock WebOrdRepBlock
CRMBlock (Kliendihalduse seadistused) CRMBlock
TTRBlock TTRBlock
TTRFieldBlock TTRFieldBlock
WinediBlock WinediBlock
BarMenuSetBlock BarMenuSetBlock
SFSalesDaysBlock SFSalesDaysBlock
SFProdDaysBlock SFProdDaysBlock
SFPeriodsBlock SFPeriodsBlock
BARulesBlock (Ettevõtte märguanded) BARulesBlock
BASysIntBlock (Süsteemi märguanded) BASysIntBlock
BAIVIntBlock (Sisearve märguanded) BAIVIntBlock
BAIVBlock BAIVBlock
BAORBlock (Kontakti tellimuse märguanded) BAORBlock
BAORIntBlock (Sisetellimuse märguanded) BAORIntBlock
BASHBlock (Kontakti lähetuse märguanded) BASHBlock
BAQTBlock (Kontakti pakkumise märguanded) BAQTBlock
BAQTIntBlock (Sisepakkumise märguanded) BAQTIntBlock
BADueReportBlock (Müügireskontro raportist) BADueReportBlock
PublicIPBlock (Avalikud IP Aadressid) PublicIPBlock Abiregister
DBERecordsBlock (Andmebaasi hetkeseis) DBERecordsBlock Abiregister
POSCommandsBlock POSCommandsBlock
HTSTXBlock HTSTXBlock
SCReqStatusBlock SCReqStatusBlock Abiregister
BankRecBlock BankRecBlock
AT2DispGroupBlock (Põhivara esituse grupid) AT2DispGroupBlock
CourseReminderBlock (SMS meeldetuletused) CourseReminderBlock
TaxAuthIDBlock TaxAuthIDBlock
CRMLimitsBlock (CRM piirangud) CRMLimitsBlock
CloudSettingsBlock (Cloud Settings) CloudSettingsBlock
HTSTestServiceBlock (Test teenus) HTSTestServiceBlock
DatabaseDefaultBlock DatabaseDefaultBlock Abiregister
LastAvailVerBlock LastAvailVerBlock Abiregister
ERBlock (Valuutakursi seadistused) ERBlock
CourseBlock CourseBlock
WebAdvertBlock WebAdvertBlock
CompPhonePrefsBlock (Telefoni seadistused) CompPhonePrefsBlock
WebNGSitesBlock WebNGSitesBlock
WebNGTestBlock (Seadistused testimiseks) WebNGTestBlock Abiregister
WebNGForumBlock (Foorumi seadistus) WebNGForumBlock
WebNGShopBlock (Veebipoe seadistused) WebNGShopBlock
CUAccountSettBlock CUAccountSettBlock
TXInvCompBlock TXInvCompBlock
BAGPBlock BAGPBlock
BACostVarBlock BACostVarBlock
CredManSetBlock CredManSetBlock
DwellingTypeBlock DwellingTypeBlock
EthnicGroupBlock EthnicGroupBlock
SalutationBlock SalutationBlock
CMAppUserLabelBlock CMAppUserLabelBlock
LocalMachineLBlock LocalMachineLBlock
RahaxiBlock (Kohalik krediitkaarditerminal) RahaxiBlock
ResSettingBlock (Ressursside seadistused) ResSettingBlock
OnlineResBlock OnlineResBlock
AvailClientBlock AvailClientBlock
NotifLocalBlock NotifLocalBlock
OpenWinHistBlock OpenWinHistBlock
IntServerTypeBlock IntServerTypeBlock
MixPanelExportBlock MixPanelExportBlock
LocationAccBlock (Laokontod) LocationAccBlock
GSXSettingsBlock (Apple GSX seadistused) GSXSettingsBlock
SyncStatusBlock SyncStatusBlock
ClSyncStatusBlock ClSyncStatusBlock
IntrastatVIBlock (Intrastat ost) IntrastatVIBlock
HWCommBlock HWCommBlock
IPTBlock IPTBlock
PRScheduleDefBlock PRScheduleDefBlock
SerNrTrackBlock (Seerianumbri jälgimine) SerNrTrackBlock
RestBlock RestBlock
VATZoneLabelBlock VATZoneLabelBlock
BackupSettingsBlock (Varukoopia seadistus) BackupSettingsBlock
RusTaxComBlock RusTaxComBlock
RusTaxLastNrBlock RusTaxLastNrBlock
OSFuncCacheBlock OSFuncCacheBlock
TLSettingBlock TLSettingBlock
TravelLogBlock TravelLogBlock
MainLanguageBlock MainLanguageBlock
VATVITypeBlock VATVITypeBlock
VATIVTypeBlock VATIVTypeBlock
EthnicityBlock (Rahvused) EthnicityBlock
HealthStatusBlock (Tervislikud seisundid) HealthStatusBlock
EduDegreesBlock EduDegreesBlock
LeaveSchemeBlock LeaveSchemeBlock
POSCurrenciesBlock (Valuutad) POSCurrenciesBlock
LMOpenedWindowsBlock LMOpenedWindowsBlock Abiregister
CourtesyTitleBlock CourtesyTitleBlock
ELockSystemBlock ELockSystemBlock
CalendarOptionBlock (Kalendri suvandid) CalendarOptionBlock
LeaveRulesBlock (Puhkuse seadistused) LeaveRulesBlock
PamFaxBlock PamFaxBlock Abiregister
LoyaltyPointsBlock LoyaltyPointsBlock
SupervisorBlock SupervisorBlock
BaggerBlock BaggerBlock
VolumBarcodeBlock VolumBarcodeBlock
LoyPointRedeemBlock LoyPointRedeemBlock
WebClientBlock (Veebiklient) WebClientBlock
NightMaintRestBlock NightMaintRestBlock
MyAccountBlock (Minu konto seadistused) MyAccountBlock
IVTBlock IVTBlock
ProductNameBlock (Toote nimi) ProductNameBlock
VATIVTBlock VATIVTBlock
NPTSNewCUFieldsBlock NPTSNewCUFieldsBlock
Fi550SeqNrBlock Fi550SeqNrBlock
UserLanguageBlock (Klientprogrammi keel) UserLanguageBlock
ManFormFieldBlock ManFormFieldBlock
VATCodeControlBlock (KM-koodi kontroll) VATCodeControlBlock
ZimFPVATCodeBlock ZimFPVATCodeBlock
AvailCountriesBlock AvailCountriesBlock Abiregister
SelCountryBlock SelCountryBlock Abiregister
TaxTemplateBlock TaxTemplateBlock
CUDocTypeBlock (Kontakti dokumendi tüübid) CUDocTypeBlock
CheckSetBlock CheckSetBlock
ReconBlock ReconBlock
StdRegDataBlock StdRegDataBlock
WebPlanDefBlock WebPlanDefBlock
ProdPlanCoefBlock ProdPlanCoefBlock
ProdOpWebColorBlock ProdOpWebColorBlock
MachineColorBlock MachineColorBlock
ProdPlanSetBlock ProdPlanSetBlock
PrPlanMachinesBlock PrPlanMachinesBlock
DABlock (Päevarahad) DABlock
EshipPrtBlock EshipPrtBlock
CalcRefBlock CalcRefBlock
WebNGSearchBlock (Artikli otsingu seadistus) WebNGSearchBlock
HTSInvoiceSetBlock HTSInvoiceSetBlock
FVImpFilterBlock FVImpFilterBlock
CashInvCroSBlock CashInvCroSBlock
PipelinOverviewBlock PipelinOverviewBlock
MapBlock MapBlock
LastDemoMsgBlock LastDemoMsgBlock
PwdServerBlock (Salasõna server) PwdServerBlock
WebClientCompBlock WebClientCompBlock
SatServersBlock SatServersBlock
DefaultsReadBlock DefaultsReadBlock
LocalAsteriskBlock LocalAsteriskBlock
ClIntegrationBlock ClIntegrationBlock
FInvoiceSLBlock FInvoiceSLBlock
CompanyTimezoneBlock (Ettevõtte ajavöönd) CompanyTimezoneBlock
BudgetClassBlock (Eelarve klassid) BudgetClassBlock
StandardServerBlock StandardServerBlock
PBXExtraMngrsBlock PBXExtraMngrsBlock
LockExceptBlock (Kuu lukustamise erandid) LockExceptBlock
PaypalBlock (Paypal seaded) PaypalBlock
MSExchangeBlock (MS Exchange) MSExchangeBlock
PickingListBlock PickingListBlock
WebAvailableAppBlock WebAvailableAppBlock
AprvlActMaintBlock AprvlActMaintBlock
ASPControllersBlock ASPControllersBlock
SimpleWebBlock (Lihtne veebileht) SimpleWebBlock
CrspAccBlock CrspAccBlock
WebNGForumTagsBlock (Forumi märgised) WebNGForumTagsBlock
HWCOItemGroupBlock HWCOItemGroupBlock
WebNGRecaptchaBlock WebNGRecaptchaBlock
CachedHostAddrBlock CachedHostAddrBlock
WebRequestsBlock (Veebi taotlused) WebRequestsBlock
HostingPartnerBlock HostingPartnerBlock
ICBlock ICBlock
ASPHostPoolBlock ASPHostPoolBlock
RegSearchBlock (Registrite otsing) RegSearchBlock
WebClientSetBlock WebClientSetBlock
ExpAccBlock ExpAccBlock
UserRingtoneBlock UserRingtoneBlock
BookingComBlock BookingComBlock
SiteMinderBlock SiteMinderBlock
TaxRepCUBlock TaxRepCUBlock
ActPrioLevelBlock (Tegevuse prioriteet) ActPrioLevelBlock
TaxRateIntrfcBlock TaxRateIntrfcBlock
AmazonWSBlock AmazonWSBlock
LetSenderBlock (Kliendikirjade saatjad) LetSenderBlock
BankReceiptBlock BankReceiptBlock
YodleeBlock YodleeBlock
SvrUUIDHistBlock SvrUUIDHistBlock
CloudSecurityBlock CloudSecurityBlock
TaxExemptionsBlock TaxExemptionsBlock
TaxonomiesBlock TaxonomiesBlock
ChemicalTaxCodeBlock ChemicalTaxCodeBlock
EPOrderTypeBlock EPOrderTypeBlock
EPOrderFieldsBlock EPOrderFieldsBlock
EPBonussSerBlock EPBonussSerBlock
EPOrderDocSerBlock EPOrderDocSerBlock
EPTSSerBlock EPTSSerBlock
EPTS2SerBlock EPTS2SerBlock
EPTSPlanSerBlock EPTSPlanSerBlock
EPCalcResSerBlock EPCalcResSerBlock
EPCalcCorSerBlock EPCalcCorSerBlock
EPPSerBlock EPPSerBlock
EPOffWorkSerBlock EPOffWorkSerBlock
EPTariffTypeBlock EPTariffTypeBlock
EPEducLevelBlock EPEducLevelBlock
EPRelTypeBlock EPRelTypeBlock
EPEducTypeBlock EPEducTypeBlock
EPLangLevelBlock EPLangLevelBlock
EPPayrollSetBlock EPPayrollSetBlock
EPOrderDocDefBlock EPOrderDocDefBlock
EPEmpDefBlock EPEmpDefBlock
EPPDefBlock EPPDefBlock
EPAvSalFieldsBlock EPAvSalFieldsBlock
EPEmpInc2DefBlock EPEmpInc2DefBlock
EPEmpInc677DefBlock EPEmpInc677DefBlock
EPCalcListDefBlock EPCalcListDefBlock
EPEmpInfoDocDefBlock EPEmpInfoDocDefBlock
EPSocTaxStatDefBlock EPSocTaxStatDefBlock
EPEmpAccDefBlock EPEmpAccDefBlock
EPEmpSocIncDefBlock EPEmpSocIncDefBlock
EPEmpStatDefBlock EPEmpStatDefBlock
EPEmpIncDefBlock EPEmpIncDefBlock
EPEmployIncDefBlock EPEmployIncDefBlock
EPEmpIncStatDefBlock EPEmpIncStatDefBlock
EPCalcResDefBlock EPCalcResDefBlock
CLOut4DefBlock CLOut4DefBlock
EPTimeStatDefBlock EPTimeStatDefBlock
EPBonussDefBlock EPBonussDefBlock
EPCalcResFieldsBlock EPCalcResFieldsBlock
EPAccBlock EPAccBlock
EPPrivTypeBlock EPPrivTypeBlock
EPStrSampleBlock EPStrSampleBlock
EPStrGroupTypeBlock EPStrGroupTypeBlock
EPDocTypeBlock EPDocTypeBlock
EPConstBlock EPConstBlock
EPContrTemplateBlock EPContrTemplateBlock
EPExpFieldsBlock EPExpFieldsBlock
ARSSMSSetBlock ARSSMSSetBlock
EPEvalSetBlock EPEvalSetBlock
EPReqSetBlock EPReqSetBlock
EPDepStatusBlock EPDepStatusBlock
EPWorkPlaceTypeBlock EPWorkPlaceTypeBlock
MicroRepSetBlock MicroRepSetBlock
EPEntrySetBlock EPEntrySetBlock
UIDataSetBlock UIDataSetBlock
EPConversionBlock EPConversionBlock
EPEmailBlock EPEmailBlock
SmartAppLocalBlock SmartAppLocalBlock Abiregister
InternetEnabOldBlock InternetEnabOldBlock
EmergencyBlock EmergencyBlock Abiregister
EULABlock EULABlock
COCUServiceBlock COCUServiceBlock
COCUInvoiceCompBlock COCUInvoiceCompBlock
CCandClassBlock CCandClassBlock
VersionClassBlock VersionClassBlock
RoyaltyPrcBlock RoyaltyPrcBlock
RoyaltyCustBlock RoyaltyCustBlock
HWIntRoyaltyBlock HWIntRoyaltyBlock
CurLicensesBlock CurLicensesBlock
SubscriptionBlock SubscriptionBlock
NewLicenseBlock NewLicenseBlock
CheckKeyActionBlock CheckKeyActionBlock
DBKeyStatusBlock DBKeyStatusBlock
MarketMailBlock MarketMailBlock
HMCOCUServiceBlock HMCOCUServiceBlock
KeyTimerBlock KeyTimerBlock
DBRestrictBlock DBRestrictBlock
COCUSupportItemBlock COCUSupportItemBlock
UserFeaturePrefBlock UserFeaturePrefBlock
AutSlsMsgPstpndBlock AutSlsMsgPstpndBlock
HTSWatchServiceBlock (HT Watch Service) HTSWatchServiceBlock
DistCountryBlock DistCountryBlock
HWIDSessionsBlock HWIDSessionsBlock
AutoMailBlock AutoMailBlock
AutoMailSchedBlock AutoMailSchedBlock
RestAPIBlock RestAPIBlock
SugarCRMBlock SugarCRMBlock
IBMSetupBlock IBMSetupBlock
StdIDClientBlock StdIDClientBlock
BgLicenseCCBlock BgLicenseCCBlock Abiregister
EnablerServerBlock EnablerServerBlock Abiregister
SalaryAccBlock SalaryAccBlock
SocialTaxBlock SocialTaxBlock
UnEmplTaxBlock UnEmplTaxBlock
SalarySRBlock SalarySRBlock
SalaryCalcDefBlock SalaryCalcDefBlock
SalaryPtDefBlock SalaryPtDefBlock
TaxPaymentInfoBlock TaxPaymentInfoBlock
KKYSettingsBlock (Jaotusmeetodid) KKYSettingsBlock
KArvedDefBlock KArvedDefBlock
AutoExportBlock (Automaatsed ekspordid) AutoExportBlock
SalSettingBlock (Lausendamine, palk) SalSettingBlock
PieceWorkSerBlock (Numbriseeriad - Tükitööd) PieceWorkSerBlock
MinSalaryBlock (Minimaalne töötasu) MinSalaryBlock
TSDErrorBlock (TSD paranduse veakoodid) TSDErrorBlock
TSDRowsBlock (Kehtivad TSD reakoodid) TSDRowsBlock
Telema4DocBlock (Telema 4Doc seadistused) Telema4DocBlock
SEPABankFileBlock (SEPA Pangafaili Import) SEPABankFileBlock
MailbowBlock (Mailbow seadistused) MailbowBlock
MailbowFieldsBlock (Mailbow päringu väljad) MailbowFieldsBlock
EInvoiceBlock (E-teenuste seadistused) EInvoiceBlock
CredScoreSettBlock CredScoreSettBlock
IRSetBlock (Inforegistri seadistused) IRSetBlock
EInvQueryIntrvlBlock (E-teenuste ajastamine) EInvQueryIntrvlBlock
TsekkSetBlock TsekkSetBlock
SelectVEIVBlock SelectVEIVBlock Abiregister

Meeldiv tarkvara Rest API päringute tegemiseks on I`m only resting, SwensenSoftware.com , Allalaadimine < unzip, launch.